Pimlico27/Wikimedia Commons

Hetebølge har fått forskere til å gi opp isbreer

«Vi kan vi ikke gjøre annet enn å pakke sammen utstyret vårt og dra», sier forsker ved isbre.

En 7000 år gammel isbre i Sveits har smeltet etter sommerens hetebølger, og en del andre isbreer har mistet betydelige mengder is. Dette har fått forskere til å avslutte jobben tidligere enn planlagt fordi de ikke har mer is å jobbe med.

«Det vi er vitne til, er sterkere enn noe vi hadde tenkt var mulig», sier Matthias Huss, som leder Glamos-nettverket som måler opp isbreer med base på det tekniske universitetet ETH Zürich.

«Oppmålingsprogrammet ved Corvatsch-breen vil bli innstilt siden det ikke er is igjen på oppmålingsstedene», sier Huss.

Dramatisk endret landskap

«Derfor kan vi ikke gjøre annet enn å pakke sammen utstyret vårt og dra», sier han.

Forskerne i Glamos-programmet har i flere tiår foretatt oppmålinger av isbreer i Alpene. Tre programmer på mindre isbreer ble innstilt i 2019: Pizol-breen, Vadret dal Corvatsch og Schwarzbachfirn.

Huss sier at smeltingen av is har ført et til dramatisk endret landskap.

«Isen, som allerede var tynn, forsvinner mange steder. Denne sommeren har virkelig vært hard», sier han.

Professor i klimaendringer og leder av SDU Climate Cluster Sebastian Mernild er ikke overrasket.

«Det er noen tendenser vi har sett gjennom flere tiår. Disse fjellisbreene trekker seg tilbake fordi vi ser et varmere klima, også i fjellområdene», sier han.

Det vil på sikt ha betydning for mengden vann i elvene som er avhengige av den smeltede isen.

«Det vil si at det kan være sosioøkonomiske konsekvenser som blir aktuelle», sier Sebastian Mernild.

Det har kommet lignede rapporter fra Østerrike.

Huss sier at en isbre som har ligget der i tusenvis av år, nesten har fullstendig forsvunnet.

«Bare en liten rest er fortsatt synlig», sier han.