Gir global oppvarming flere tropiske orkaner?

Fordi tropiske orkaner lever av energi fra varmt sjøvann, vil varmere vær føre til sterkere orkaner.

Tropisk orkan

Tropiske orkaner lever av energi fra varmt sjøvann, og jo varmere vannet er, desto mer energirike blir de. Derfor vil den globale oppvarmingengi kraftigere tropiske orkaner.

Til gjengjeld ser det ut til at færre tropiske tordenbyger vil utvikle seg til truende orkaner i fremtiden.

For orkanene er skjøre når de er små, og blåser i stykker hvis vinden rundt dem innvirker ulikt på toppen og bunnen i dem. Fenomenet kalles wind shear, og man tror at det vil forekomme oftere i takt med at det blir stadig varmere.