Gigantisk prosjekt skal redde Antarktis

Isen på Antarktis smelter stadig raskere, men nå mener en forskergruppe at de har funnet en løsning: Kunstige øyer, enorme pumper og undervannsdemninger skal bremse smeltingen.

© NASA

Ismassene på Antarktis smelter i et skremmende høyt tempo, og det har fått en forskergruppe fra Lapplands Universitet i Finland til å tenke ut prosjekter som skal hindre at isbreene flyter ut i havet og smelter.

Som eksempel bruker forskerne ismassene ved Pine Island i det vestlige Antarktis. De glir fram med en fart på fire kilometer i året.

Ved kysten løsner isen fra grunnfjellet og fortsetter ut i en isbrem som flyter på havet. Der skjer den store avsmeltingen, og det er her forskerne vil sette inn støtet.

Tre tiltak holder isen kald

De har skissert en rekke ideer som skal beskytte og stabilisere isbremmen og bremse bevegelsen i ismassene.

Ideene spenner fra pumpestasjoner som skal fjerne vannlaget under isbreen, til undersjøiske demninger som skal hindre at varme havstrømmer kommer i kontakt med isbremmen.

Dyrt, men nødvendig

Ifølge forskerne er det nok å innføre tiltakene langs en liten del av kysten av Antarktis og Grønland for å se en tydelig effekt.

For eksempel skjer 90 prosent av isens bevegelse mot kysten av Antarktis gjennom isstrømmer som er under 100 kilometer brede. Det samme gjelder for 50 prosent av is­vandringen på Grønland.

Forskerne innrømmer at prosjektene vil være dyre, men de mener det kan lønne seg sammenlignet med kostnadene som venter langs kystområder over hele verden hvis vi ikke gjør noe.

Ifølge flere prognoser vil vannstanden i havene stige med mellom 0,5 og 2 meter fram mot år 2100.

Demning skal kjøle ned isen

En undervannsdemning skal sørge for at vannet omkring isen er kaldt. Samtidig bremser en kunstig øy isens bevegelser mot havet.