Gigantisk isbre slår sprekker på Grønland

Bilder fra romfartsorganisasjonen NASA avslører en faretruende stor sprekk på midten av en av de største breene på Grønland. Forskerne frykter nå at den skal rive seg løs og sette ny fart i smeltingen av innlandsisen.

I 2012 løsrev et 130 kvadratkilometer stort isfjell seg fra breen og beveget seg senere ut i fjorden. Forskerne frykter nå at en enda større bit skal forlate breen.

© NASA

Den er rundt 70 kilometer lang, 15 kilometer bred og nå truer store deler av den med å løsrive seg og forsvinne i havet.

Petermann-breen nordvest på Grønland er en av de største isbreene på den nordlige halvkule og akkurat nå står den i fare for å miste en kjempestor bit av isen.

Det viser nye bilder fra NASA, som avslører en bekymrende stor sprekk midt på den gigantiske iskappen.

Bekymrer forskerne

Det var i første omgang den nederlandske forskeren Stef Lhermitte som fanget NASAs oppmerksomhet med denne posten på Twitter.

Og selv om sprekker i isbreer ikke er noe uvanlig syn, er den nye oppdagelsen likevel ekstra alarmerende siden den forgreiner seg i midten av den store breen og ikke på kantene, slik vi tidligere har sett det.

Det bekymrer forskerne, som verken kan forklare nøyaktig hvordan sprekken har oppstått, eller hvordan den kommer til å utvikle seg. Én ting understreker de likevel:

”Isen faller sakte, men sikkert fra hverandre”, forteller Eric Rignot fra NASA til Washington Post.

Truer innlandsisen

© NASA

Særlig bekymrende er det at sprekken beveger seg i retning av en tidligere sprekk, som strekker seg fra den østlige delen av breen og inn mot midten.

Hvis de to treffer hverandre, kan det bety at breen løsriver seg. Og det kan få katastrofale kosekvenser siden den nettopp fungerer som en buffer mellom det åpne havet og innlandsisen.

Jo mindre buffer, jo raskere kommer isen på land til å smelte. Og det kan få havnivået til å stige dramatisk.