Shutterstock

Forskere vil hente opp verdens eldste is

Fem år. Så lang tid vil et team av forskere bore for å nå 2,7 kilometer ned i isen på Antarktis og hente opp en flere millioner år gammel iskjerne. Forskerne håper boringen kan avsløre sannheten om fremtidens klima.

Et team av klimaforskere vil bore seg ned til verdens eldste is for å lære mer om istidene på jorda.

Målet er å hente opp en iskjerne fra 2,7 kilometer under overflaten av isen på Antarktis, og forskerne regner med at arbeidet vil ta fem år.

Den nederste delen av iskjernen vil være 1,5 millioner år gammel, og forhåpentligvis bærer den fortsatt tydelige lag som kan fortelle om alle klimaendringene helt fram til i dag.

Et 1,5 millioner år gammel iskjerne fra Antarktis skal både fortelle om fortidens istider og forutsi framtiden.

© Thibaut Vergoz, French Polar Institute

Boringer skal avsløre fremtidens klima

Særlig ett spørsmål er viktig for forskerne å få svar på. Fra boringer i havbunnen vet de at det skjedde en endring i rytmen istidene kommer og går med for om lag 1,2 millioner år siden.

Før den tiden kom istidene med om lag 40 000 års mellomrom, men senere har mellomrommet økt til 100 000 år.

Kanskje finnes forklaringen i atmosfærens sammensetning og temperatur, og det er akkurat det som kan avleses i iskjernen.

I små luftbobler er atmosfærens innhold av blant annet CO2 bevart, og forholdet mellom ulike utgaver, såkalte isotoper, av oksygen og hydrogen avslører temperaturen.

CO2 I ATMOSFÆREN gir et varmere klima, men kanskje kan det utløse lokal kulde, for eksempel ved å endre havstrømmene.

Iskjernen vil også kunne brukes til å sammenligne fortidens klima med det vi opplever i dag – og kanskje til og med forutsi klimaet i framtiden.

For eksempel kan forskerne se hvor mye CO2 det har vært i atmosfæren på tidspunkt da klimaet plutselig er skiftet fra en varmeperiode til en istid, og om det er et spesielt kritisk punkt som kan ha utløst skiftene.