NASA

Forskere gjør uventet oppdagelse dypt under isen i Antarktis

En enorm elv flere tusen meter under isdekket kan sette fart på smeltingen i området.

Det kan være vanskelig å forutsi hva de høyere temperaturene i framtiden vil bety for isen i Antarktis. Og nå har forskere oppdaget enda en faktor som må presses inn i ligningen.

En 460 kilometer lang elv som slynger seg under isen og samler vann fra et areal større enn Tyskland og Frankrike til sammen.

Kjempeelven, som er lenger enn Themsen i England, har nylig blitt oppdaget av forskere fra University College London takket være radarundersøkelser fra luften.

Flod under Antarktis

Radar-skanninger har avslørt en 460 kilometer lang elv under isen i Antarktis.

© Dow et al. 2022

Nå frykter de at det voldsomme presset fra vannmassene kan sette fart på smeltingen.

«Området der studien er utført, inneholder nok is til å få havnivået til å stige med 4,3 meter. Hvor mye av isen som smelter, og hvor raskt det går, henger sammen med hvor glatt bunnen er. Det nyoppdagede elvesystemet kan ha en stor innflytelse på den prosessen, sier professor Martin Siegert, som er en av forskerne som står bak studien.

Elver framskynder prosessen

Det er ikke første gang vi oppdager elver under Antarktis. Men oppdagelsen avslører at det er hele vannsystemer der nede som er forbundet med store elvenettverk – man skulle ikke tro det de var dekket av flere tusen meter med is.

Vannet under isen kan oppstå på flere måter. Enten på grunn av smeltevann fra overflaten som renner ned til bunnen gjennom dype sprekker som kalles moulins. Eller på grunn av friksjon eller jordens naturlige geotermiske varme som får isen til å smelte.

Undersøgelse på Antarktis

Studiene ble utført ved hjelp av små fly.

© Neil Ross

Studien viser at avsmeltingen i den nederste delen av isen på Antarktis skjer i så voldsom grad at det kan skape store elver som til syvende og sist kan framskynde smelteprosessen siden bunn av isen blir mindre stabil der den møter havet.

Uutforsket område

Oppdagelsen var mulig takket være radar-undersøkelser som ga en kikk under isdekket, sammen med modeller for vannmassenes bevegelser.

Teamet fokuserte på et veldig utilgjengelig og lite studert område av Antarktis, ved Weddelhavet, og omfatter is fra både øst- og vest.

At et så stort system først oppdages nå, er ifølge forskerne et bevis på hvor mye vi fortsatt ikke vet om kontinentet.

«Vi kan til de grader undervurdere hvor raskt isen vil smelte hvis ikke vi tar høyde for disse elvesystemene», forteller forskningsleder Christine Dow i en pressemelding.