Shutterstock

Forskere forvandler CO2 til flydrivstoff

Britiske forskere har funnet en billig og energieffektiv måte å gjøre CO2 om til flydrivstoff på. Den hemmelige ingrediensen er jernstøv.

Forskere fra eliteuniversitetet Oxford University i England har utviklet en metode som gjør om CO2 – verdens vanligste drivhusgass – til flydrivstoff. Det kan i prinsippet gjøre luftfarten klimanøytral.

Flytrafikken utgjør omkring tolv prosent at transportsektorens samlede CO2-utslipp, og selv om det arbeides på elektriske fly, er det fortsatt lang vei å gå før vanlige passasjerfly kan drives av fornybar elektrisitet.

Men hvis drivstoffet kan lages av CO2 – som ellers ville varme opp kloden – i stedet for olje, kan det føre til litt av et gjennombrudd for den grønne omstillingen. Og det er nettopp det forskerne fra Oxford har oppnådd.

Jernstøv setter fart på reaksjonen

Fossile drivstoff inneholder hydrokarboner som blir til CO2 under forbrenning. Forskerne fra Oxford har snudd ting på hodet og gjør om CO2 til hydrokarboner ved hjelp av en jernstøvbasert katalysator som setter fart på den kjemiske reaksjonen.

Katalysatoren blir pumpet inn i et reaksjonskammer sammen med CO2, sitronsyre og hydrogen. Kammeret blir varmet opp til 350 grader, og det setter fart på en reaksjon der karbonatomene skilles fra oksygenatomene i CO2-molekylene for i stedet å gå i forbindelse med hydrogenatomene. Dermed dannes hydrokarboner som kan brukes til flydrivstoff.

Forskernes eksperiment med reaksjonskammeret gikk over 20 timer, og de klarte å gjøre om 38 prosent av karbondioksidet i kammeret til nye kjemiske produkter.

Av dette var nesten halvparten hydrokarboner, som altså kan brukes til flydrivstoff, mens resten blant annet var ethylen og propylen, som brukes til å lage plast. De overskytende oksygen- og hydrogenatomene slo seg sammen og dannet vann.

CO2 fra sementfabrikker kan brukes i passasjerfly

Det er ikke første gang forskere har klart å gjøre om CO2 til drivstoff. Men hittil har det vært dyrt, komplisert og energikrevende.

Oxford-forskernes teknikk er billig fordi katalysatoren er laget av jern og fordi den bruker mindre elektrisitet enn alternativene. Den kan faktisk gjøres helt grønn hvis strømmen tas fra fornybare energikilder som sol og vind.

Forskerne forestiller seg at flydrivstoffabrikker kan installeres ved siden av stål- og sementfabrikker. De slipper ut store mengder CO2, som vil kunne pumpes rett inn i reaktorkamrene og gjenbrukes til flydrivstoff.

Er du nysgjerrig på hva CO2-avtrykket ditt er? Beregn avtrykket ditt med CO2-beregneren vår!!