Shutterstock

Forsker: Vi kan skru av den globale oppvarmingen på få år

Hvis mennesket stanser utslippene av CO2, kan kloden selv suge ut drivhusgasser av atmosfæren – og dermed bremse den globale oppvarmingen. Det mener ledende klimaforsker Michael Mann fra Penn State University.

Mange forskere frykter at den globale oppvarmingen er som et løpsk lokomotiv som det vil ta flere tiår å bremse ned, selv om CO2-utslippene stanses.

Tanken har i mange år vært at utslippene av CO2 samler seg i atmosfæren med forsinket effekt og derfor fortsetter å heve temperaturene selv om menneskeheten skulle faktisk bli klimanøytral.

Nå lyder det imidlertid andre og mer oppløftende toner fra den ledende klimaforskeren Michael Mann fra fra Pennsylvania State University.

🎬 Se Michael Mann spå om klimaframtiden på 60 Minutes:

Den amerikanske professoren mener at klimaet kan stabiliseres raskere enn man hittil har trodd og at mange tidligere klimamodeller har overvurdert hvor lenge CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil være på et kritisk nivå.

I praksis vil oppvarmingen kunne bremses på bare få år hvis vi klarer å stoppe utslippene av CO2.

Havet fungerer som avløp

I stedet for å bare å fokusere på opphopningen av CO2 i atmosfæren, vil Mann også se på de naturlige utløpene for drivhusgassen.

Han foreslår at man tenker på CO2-kretsløpet som en håndvask: Selv om det strømmer vann ut av kranen – og CO2 hele tiden slippes ut av verdens skorsteiner og samles i atmosfæren – så vil blant annet havets og plantenes evne til å binde CO2 samtidig fungere som et avløp som delvis forhindrer «vannstanden» – mengden av CO2 – i å stige.

Problemet har vært at utslippene av drivhusgasser er for store voldsomt til at avløpene holder følge.

Takket være fotosyntese fra alger – der CO2 og vann gjøres om til oksygen og glukose – er havet for eksempel en av de viktigste avløpene for CO2. Så lenge utslippene vokser, kan ikke havet suge opp nok karbon til å bremse oppvarmingen. Men hvis utslippene stoppes, vil havets «avløp» kunne bøte på opphopningen av CO2 i atmosfæren.

Utslippene må først stoppes

Mann mener at nåværende spådommer om temperaturstigninger er for pessimistiske. Forskere har tidligere antatt at oppvarmingen vil fortsette i flere tiår etter at vi har blitt klimanøytrale, men Mann tror forsinkelsen snarere vil være på tre til fem år.

Når kranen først har blitt skrudd av, vil avløpet komme til sin rett. Et overskudd av CO2 i atmosfæren vil bli fjernet, og temperaturstigningen vil stoppe.

Mann understreker imidlertid at modellen hans forutsetter at vi blir klimanøytrale. Hvis vi vil stoppe temperaturstigningen, må vi først stoppe utslippene av drivhusgasser.