Shutterstock

FN: Katastrofal oppvarming truer allerede fra 2024

Vi kan ha kurs mot en temperaturstigning på 1,5 grader allerede om få år. Hvis ikke vi får snudd utviklingen, vil det ha katastrofale følger for kloden. Men ny forskning gir samtidig håp hvis vi handler NÅ.

Det er 20 prosents risiko for at verden er på vei mot 1,5 graders temperaturstigning allerede i 2024. Det er konklusjonen fra Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) i kjølvannet av et 2020 som endte på topp 3 over varmeste år som er målt.

Det overrasker WMO, for de siste månedene av 2020 var preget av værfenomenet La Niña, som faktisk kjøler ned kloden. Men altså ikke nok til å holde de menneskeskapte klimaendringer i sjakk.

WMO kommer fram til gjennomsnittstemperaturen ved å kombinere datasett fra blant annet NASA og NOAA, som utfører målinger på skip og bøyer verden over.

Dessuten bruker man en metode der millioner av observasjoner fra luft og hav kjøres gjennom en datamodell som danner et samlet bilde av atmosfærens forhold. Dermed kan forskerne si noe om forholdene selv på de stedene der det ikke er foretatt så mange målinger, for eksempel i polarområdene.

Vi har kurs mot katastrofen

Den gjennomsnittlige temperaturen i verden lå i 2020 på 14,9 grader. Det er om lag 1,2 grader mer enn før industrialiseringen på 1800-tallet, da den menneskelige industrien for alvor begynte å pumpe drivhusgasser ut i atmosfæren.

I 2015 signerte 196 land Parisavtalen og forpliktet seg dermed til å holde den globale temperaturstigningen under 2 grader – og aller helst under 1,5 grader – for å unngå de mest katastrofale konsekvensene.

Vi er med andre ord allerede på vei til å passere grensen, og vi kan ende opp med å legge den langt bak oss. Ifølge FNs generalsekretær, Antonio Guterres, indikerer de nye tallene at vi har kurs mot en temperaturstigning på mellom 3 og 5 grader før 2100.

En temperaturstigning på 5 grader vil ha en rekke katastrofale følger for livet på jorden. Biologisk mangfold vil bli utradert, tørke og hungersnød vil ramme flere hundre millioner mennesker, og vannstanden vil stige med 10 til 60 meter.

Venezia, Tokyo, New York og Sydney blir for eksempel lagt under vann.

Den gode nyheten: Vi kan fortsatt rekke å stabilisere klimaet

Det skyldes at naturen har en større evne til å absorbere CO2 enn forskerne har regnet med. Hvis vi kan kutte utslippene av CO2 til null, kan klimaet derfor stabilisere seg selv på noen tiår, mener flere forskere.

Det krever imidlertid at vi faktisk får stoppet utslippene. Og WMOs studie viser at vi holder på å slippe opp for tid.