Shutterstock

FN: Afrika må få hjelp til å takle klimaendringer

Afrika krever at rike land som forurenser mye mer enn de fattige, skal kompensere for klimaendringer.

Klimaendringer vil ramme land i Afrika uforholdsmessig hardt hvis det ikke investeres i å hjelpe dem med omstillinger.

Det sier FNs meteorologiske verdensorganisasjon, WMO, i en ny rapport.

«Afrika står bare for omkring 2–3 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser, men kontinentet som helhet varmes opp raskere enn det globale gjennomsnittet. I fjor var Afrika på listen over de fire varmeste stedene», skriver WMO i den nye rapporten om klimaet i Afrika 2021.

Avgjørende betydning

Nå krever Afrika at rike land som forurenser langt mer, skal gi penger til prosjekter på det fattige kontinentet og kompensere for klimaendringer.

Det er krav som også ventes å komme i fokus på COP27 – det neste FN-klima-toppmøtet i Egypt i november.

WMO sier at flere investeringer i klimatilpassinger har helt avgjørende betydning.

Det anslås at klimaendringer kan koste afrikanske land femti milliarder dollar (om lag fem hundre milliarder kroner) i 2030. Først og fremst på grunn av tørke og oversvømmelser.

I rapporten framheves det også at store endringer i nedbørsmønstre har ført til den verste tørken på Afrikas horn på mer enn førti år.

Sør-Sudan registrerte i fjor de verste oversvømmelsene på seksti år, mens Tsjad i år ble rammet av det verste regnet på over tretti år.

Forskere sier at ekstrem varme og voldsom nedbør forverres av menneskeskapte klimaendringer. Dette vil bare øke med den globale oppvarmingen, heter det.

«For å øke afrikanske lands motstandsevne må kontinentet akselerere arbeid for å få etablert advarselssystemer og klimatjenester», sier WMOs generalsekretær, Petteri Taalas.

Rapporten advarer også om at fire av fem afrikanske land etter alt å dømme ikke vil ha sikret seg nok vannressurser om sju år.

Vannmangel vil i den perioden føre til at omkring sju hundre millioner mennesker vil bli tvunget til å forlate hjemmet, framgår det.