Shutterstock

Fisk fyller luften med CO2

Store fisk binder CO2 når de dør og synker til bunns – mens fisk som trekkes opp på land, frigir CO2 til atmosfæren. Den selvforsterkende effekten får nå forskerne til å heve CO2-utslippene fra fiskeriet med 25 prosent.

Fiskeri slipper ut 25 prosent mer C02 enn hittil antatt, konkluderer forskere fra blant annet University of California og Université de Montpellier i en ny studie.

Den CO2-en fiskene slipper ut etter at de har havnet på kroken, må nemlig også regnes med.

Karbon fanges på havets bunn

Få langt har fiskeindustrien fokusert på klimaavtrykket fra fiskebåtenes brenselforbruk. Ifølge forskerne er en oversett del av fiskeriets forurensning imidlertid at fisk inneholder karbon, akkurat som alle andre levende vesener.

Store fisker som tunfisk, hai og sverdfisk består for eksempel av opptil 15 prosent karbon. Når fiskene trekkes opp av havet og med tiden blir brutt ned – for eksempel når de råtner eller blir spist – vil karbonet til syvende og sist gå i forbindelse med oksygen og dermed bli frigitt som CO2 til atmosfæren.

Normalt synker fiskene ellers til bunns når de dør. Her vil fiskene – sammen med karbonet – bli begravet i de underlagene av organiske og mineralske partikler som ligger på havbunnen. Karbonet fra de døde fiskene blir dermed fanget ikke nå atmosfæren som CO2. Først hvis karbonet graves opp, vil den potensielt kunne slippe unna havbunnen.

Fiskene fungerer naturlig som såkalte 'blå karbonlagre', altså depoter for CO2 i havet.

Fisk gir utslipp som 4,5 millioner biler

Forskernes nye fokus på fiskenes blå karboneffekt åpner for en helt ny forståelse av fiskeriets klimaavtrykk. Hvis CO2-utslipp fra fiskene regnes med, har havfiske sluppet ut minst 730 millioner tonn CO2 i atmosfæren siden 1950. Og bare i 2014 slapp ut havfiske for eksempel den samme mengden CO2 som de årlige utslippene fra 4,5 millioner biler.

Hovedforsker Gaël Mariani fra Université de Montpellier siertil mediet Futurity at den nye studiens resultater gir et godt argument for mer sesongbetont og bærekraftig fiske. Spesielt større fisk bør beskyttes bedre, slik at de kan få begrave karbonet sitt på havbunnen.

CO2-gevinst er lett å gjenetablere

Den gode nyheten er at nesten halvparten av havfiskets forstyrrelse av blå karbon skjer på områder der fiske allerede er en dårlig forretning. Det lønner seg bare på grunn av offentlige subsidier, påpeker forskerne. Det økonomisk ulønnsomme fisket – som samtidig er skadelig – bør være enkelt å stanse, mener de.

Hvis fiskene får være i fred, kan den blå karboneffekten også relativt lett gjenoppbygges:

«Vi trenger ikke slutte å fiske for å få mange av de fordelaktige karbonbindingene tilbake. Hvis vi fisker i de riktige områdene i et bærekraftig omfang, kan vi gjenoppbygge en betydelig del av det naturlige blå karbonlageret», sier Steve Gaines fra University of California Santa Barbara.