Solopgang

Er vanndamp en mer skadelig drivhusgass enn CO2?

Jeg har lest at vanndamp er en drivhusgass, akkurat som CO2, og at den også forårsaker oppvarming. Men hvilken av de to gassene er sterkest, og hvilken er mest klimavennlig?

Vanndamp har mye større betydning for hva som skjer med energien i atmosfæren, enn CO2 har. Vanndamp står for eksempel for omtrent 60 prosent av drivhuseffekten, som hever jordens gjennomsnittstemperatur fra et godt stykke under frysepunktet til 15 grader.

Effekten på klodens temperatur ville med andre ord vært mye større hvis vi fjernet all vanndamp, enn hvis vi fjernet all CO2.

Men i motsetning til CO2 forårsaker ikke vanndamp selv klimaendringer. Mengden damp i atmosfæren følger i stedet bare med endringene, som blir utløst av andre årsaker.

CO2 endrer klimaet

Atmosfærens temperatur bestemmer nemlig hvor mye vanndamp den kan inneholde.

Hvis vi hadde tilført mer vanndamp til atmosfæren, hadde det bare blitt mer nedbør. Og hvis vi hadde trukket vanndamp ut av atmosfæren, hadde fordampingen fra for eksempel havoverflaten økt, og det hadde blitt mindre nedbør i en periode.

Mer CO2 øker derimot i seg selv temperaturen, mens mindre CO2 senker den.

Skyer øker oppvarmingen

FNs klimarapport fra 2021 slår fast at vanndamp i form av skyer øker den globale oppvarmingen i framtiden.

Skadende vanddamp

Høye skyer varmer opp

I takt med den globale oppvarmingen vil det dannes flere skyer høyt oppe. Plasseringen reduserer utstrålingen av varme til verdensrommet og øker samtidig tilbakestrålingen av varme mot bakken.

Vanddamp og co2
© Shutterstock & BiM

Færre skyer gir varme

Færre skyer blir dannet lavt i atmosfæren. Jo færre lave skyer, jo større del av strålingen fra solen når ned til jordoverflaten og blir gjort om til varme.

Vanddamp illustration
© Shutterstock & BiM

Vanndråper avkjøler

Skyer vil bestå mer av dråper og mindre av iskrystaller enn i dag. Dråpene reflekterer mer solstråling til verdensrommet og avkjøler dermed jorden og motvirker den globale oppvarmingen.

CO2 er altså klart den viktigste drivhusgassen når det gjelder den globale oppvarmingen. Andre drivhusgasser, som metan og lystgass, er medvirkende, mens vanndampen forsterker drivhusgassenes samlede effekt.

Forsterkningen er med i regnestykket som sier hvor mye hver enkelt drivhusgass påvirker klimaet – hvor stor GWP-verdi den har (GWP står for global warming potential).

Så når forskerne regner på CO2 og den globale oppvarmingen, tar de med den ekstra vanndampen som blir tilført atmosfæren.

Vanndamp er dermed en del av alle klimaberegninger.

Er du nysgjerrig på hva CO2-avtrykket ditt er? Beregn avtrykket ditt med CO2-beregneren vår!!