Er økt drivhuseffekt vår egen skyld?

Forskerne er uenige om hvor mye vi mennesker påvirker klimaendringene. Hva er din mening?

sun global warming

Jorden har feber

I løpet av 2014 vil FNs klimapanel komplettere sin foreløpig femte rapport om klimaets tilstand. Analysen er basert på en gjennomgang av mer enn 9200 vitenskapelige artikler.

Men nøkkeltallene er offentliggjort allerede nå, slik at verdens beslutningstagere har noe å diskutere klimapolitikk ut fra. Konklusjonen går ut på at Jorden har feber.

Målinger viser at Jordens gjennomsnittlige overflatetemperatur har steget med 0,8 °C siden 1880. Sant nok har temperaturen stagnert de siste 15 årene, men isen smelter fortsatt, og havet stiger fremdeles.

Mer CO2 i atmosfæren

At vi slipper ut stadig større mengder drivhusgasser som påvirker klimaet, er det heller ingen tvil om. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt med over 40 prosent siden 1750.

Ifølge FNs rapport er det 95 prosent sannsynlig at menneskets utslipp av CO2 er skyld i minst halve temperaturstigningen. Men verdens klimaforskere er langt fra enige om hvor stor effekt mennesket har på klimaendringene.

Er økt drivhuseffekt vår egen skyld?

Ja-siden hevder at menneskets CO2-utslipp er en pådriver, og at vi ennå ikke har sett den fulle effekten av forurensningen, fordi klimasystemet reagerer så langsomt.

Nei-siden påstår at store klimaendringer er en naturlig ting som kan dokumenteres millioner av år tilbake i tiden – lenge før mennesket fikk betydning. Derfor er vår påvirkning beskjeden.