Dryppsteinshule varsler om voldsomme havstigninger

En temperaturstigning på bare noen få grader kan få havnivået til at stige med over 16 meter. Det avslører nyere studier av avleiringer på dryppsteinene i en hule på Mallorca.

Gamle dryppsteiner gir nå et illevarslende bilde av hva den menneskeskapte drivhuseffekten betyr for framtidens havnivå.

En gruppe geologer fra University of South Florida i USA har undersøkt dryppsteiner i et hulesystem på Mallorca. Det viser at temperaturstigninger på noen få grader kan få havene til å stige med langt over ti meter.

Hulene, som heter Cuevas de Artà, har stått i forbindelse med Middelhavet. Derfor bærer de spor av hvor høy vannstanden var i havet for over tre millioner år siden.

På samme måte som vannet i et badekar etterlater ringer av kalk der vannet har stått, har vannstanden i hulene satt spor på dryppsteinene.

Dryppsteiner i en hule på Mallorca viser at et klima som var bare et par grader varmere enn i dag, fikk havene til å stige med 16 meter.

© A. Merino

Dryppstein avslører havnivået omkring år 2100

Kalkavleiringene er bevart helt fram til i dag fordi miljøet i hulene er beskyttet mot vind og vær. Forskerne har identifisert i alt seks vannstander i perioden for mellom 4,39 og 3,27 millioner år siden.

Den siste delen av perioden er spesielt interessant. Da var temperaturen på jorda 2–3 grader høyere enn den var da menneskeheten – med den industrielle revolusjon – begynte å slippe ut store mengder CO2.

Dermed var temperaturen på samme nivå som vi kan forvente omkring år 2100. Avleiringene viser at vannstanden for 3,3 millioner år siden var 16,2 meter høyere enn i dag.

For 4,39 millioner år siden, da det var enda varmere, var havnivået hele 23,5 meter høyere.

De høye vannstandene i perioden svarer til at det meste av innlandsisen på Grønland og det vestlige Antarktis er smeltet vekk.