Shutterstock

Det kan gjøre mer skade enn gagn å plante nye trær

Flere steder i verden er regjeringer i gang med planer om å plante milliarder av nye trær som et ledd i kampen mot klimaendringer. Men ny forskning er skeptisk til innsatsen.

Trær fanger opp og binder CO2 fra atmosfæren, og derfor er det alltid bra for klimaet når vi planter flere trær. Eller er det?

To nye vitenskapelige artikler utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Sustainability kaster et skeptisk lys over effekten av stort anlagte skogplantingsprosjekter.

Den nye forskningen viser at dårlig planlagte skogplantingskampanjer faktisk kan være direkte skadelige for biologisk mangfoldet, og at potensialet ofte overvurderes.

Skogplantingsprosjekter er populære i hele verden. Flere og flere regjeringer ser dem som en viktig del av klimainnsatsen.

Ny skog kan ødelegge biologisk mangfold

Det første av de skeptiske studiene kommer fra det amerikanske universitetet Stanford.

Forskerne undersøkte en innflytelsesrik skogplantingskampanje i Chile, der staten mellom 1974 og 2012 dekket 75 prosent av utgiftene ved planting av ny skog.

Studien konkluderer med at kampanjen førte til redusert biologisk mangfold og hadde en forsvinnende liten positiv effekt på klimaet.

De økonomiske insentivene fikk nemlig befolkningen til å skifte ut gammel skog – som bandt mye CO2 og der det biologisk mangfoldet var høyt – med monokultur, for å øke utbyttet.

Potensialet overvurderes ofte

Nesten samtidig med Stanford-artikkelen utga en gruppe forskere fra Colorado State University en annen studie av skogplantingsprosjekter i Nord-Kina, som viser at prosjektenes evne til å ta opp og lagre CO2 ofte blir overvurdert.

Hittil har de fleste forskere regnet ut ny skogens evne til å ta opp CO2 ved hjelp av et fast forholdstall. Men ved å undersøke 11.000 jordbunnsprøver fra skogplantingsprosjekter kunne forskerne vise at CO2-absorberingen i nye skoger varierer enormt, alt etter lokale forhold.

Der jorden var fattig på karbon, fikk nye trær karbontettheten i jorden til å stige. Men der jorden var rik på karbon, fikk nye trær faktisk tettheten til å falle.

Selv om de to studiene er skeptiske, ønsker ikke forskerne å male fanden på veggen. De oppfordrer i stedet om at man tar høyde for lokale forhold når man planlegger – og at man forbyr utskiftning av gammel skog med ny.

Potensialet ved å plante nye trær er fortsatt enormt, men det må skje med omtanke.