Shutterstock

COP27: Utviklingsland trenger kjempeinvesteringer for å bekjempe klimaendringer

En ny rapport avslører at verdens fattigste land trenger massiv kapitalinnsprøytning for å håndtere klimaendringene.

Verdens fattigste land slipper ut minst CO2 i verden, men samtidig er de hardest rammet av flom, tørke og andre klimaskapte katastrofer.

Derfor må utviklingslandene få tilgang til midler for å håndtere klimaendringene og begrense bruken av fossil energi – og det krever billioner i investeringer.

Det framgår i en ny rapport som nettopp har blitt lagt fram på FNs klimakonferanse COP27 som i disse dager går av stabelen i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Rapporten, som har blitt bestilt av den britiske og den egyptiske regjeringen, påpeker at utviklingslandene trenger mer enn to billioner dollar årlig fram mot 2030 for å bremse den globale oppvarmingen og håndtere konsekvensene av klimaendringene.

Det skal dekke behovet for klimafinansiering i alle verdens utviklingsøkonomier unntatt Kina.

Tusenvis har demonstrert for mer ambisiøse klimamål før COP27. Her protesterer demonstranter under en klimamarsj i Brussel i Belgia i oktober.

© Shutterstock

Langt fra mål

Pengene skal dels brukes til å begrense landenes utslipp av drivhusgasser – og la dem stå imot konsekvensene av klimaendringene.

Ifølge forfattere av rapporten bør en billion dollar komme fra de rike landene, investorer og multilaterale utviklingsbanker.

Resten av pengene, om lag 1,4 billioner dollar, skal komme fra private og offentlige aktører i utviklingslandene.

Samlet sett er det et mye større beløp enn det som så langt har blitt investert i klimakampen i verdens fattigste land.

Formålet med den nesten 100 sider lange rapport er å presentere en handlingsplan som kan gjøre den globale økonomien grønnere raskt nok til å oppfylle målsettingen i Paris-avtalen.

Det målet er vi imidlertid langt unna, advarte FN like før klimakonferansen.

«Vi er på vei mot klimahelvete, og foten er fortsatt på gasspedalen.» António Guterres, FNs generalsekretær

Hvis vi skal begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, som er målet med avtalen, må det med andre ord kuttes markant i CO2-utslippene.

«Vi er på vei mot klimahelvete, og foten er fortsatt på gasspedalen», var de alvorlige ordene fra FNs generalsekretær, António Guterres, i åpningstalen.

Se FN-sjefens alvorlige åpningstale om klimasolidaritet i denne videoen:

Også i rike lands interesse

Ifølge klimaøkonom Nicholas Stern, som er en av forfatterne av rapporten, bør verdens rike land ha en stor interesse av å hjelpe verdens utviklingsøkonomier på vei.

«De rike landene bør forstå at det er i deres egen interesse – og også et spørsmål om rettferdighet tatt i betraktning av de alvorlige konsekvensene av nåværende og tidligere høye utslippsnivåer – å investere i klimatiltak i vekst- og utviklingslandene», sier han ifølge The Guardian.

Ifølge Stern vil det kommende tiåret med vekst i energiinfrastruktur og -forbruk først og fremst skje i utviklingslandene, og derfor er det avgjørende at landenes energikilder blir lagt om fra fossil energi til grønn energi.

Alternativet vil få fatale konsekvenser både i fattige land og i resten av verden, mener han.

Europakort
© Shutterstock

Les også:

På klimatoppmøtet som startet 6. november og fortsetter fram til 18. november, vil et av de viktigste punktene på dagsordenen være spørsmålet om klimakompensasjon.

For første gang vil det nemlig bli diskutert på klimakonferansen om rike land skal hjelpe med å betale for de ødeleggelsene klimaendringer forårsaker i de fattige landene.