CO2 kan lagres langt nede i bakken

Den globale oppvarmingen kan kanskje bremses ved å sende drivhusgassen CO2 800 meter ned i grunnen til evig oppbevaring. Se her hvordan CO2-lagring foregår.

CO2 2014/13

Klimaendringene er en realitet som i løpet av de neste hundre årene får temperaturen til å stige og isen ved polene til å smelte.

Den verste skurken i fortellingen om global oppvarming heter CO2 – en drivhusgass som kommer fra kraftverk og biltrafikk og blir liggende rundt Jorden som et teppe som holder på energien fra Solen.

LES OGSÅ: Hva er drivhuseffekten?

Røyk renses for CO2

Men kan kraftverkene fjerne CO2 fra brenselet før det brukes, eller rense røyken for CO2 etter forbrenning og deretter legge gassen på lager flere hundre meter nede i bakken, kan bransjen unngå all form for forurensning.

Dermed kan kraftverkene bidra til å bremse den globale oppvarmingen.

Video: Se her hvordan CO2-lagring fungerer