Kan du redde Jorden på to minutter?

Vil du droppe bilen, eller vil du heller fryse hele året? Eller beholde bilen, men til gjengjeld legge om til atomkraft? Hvilke goder vil du unnvære for å unngå klimaendringer? Prøv CO2-kalkulatoren der DU skal ta de vanskelige beslutningene.

Klimakalkulator

Hvor mye CO2 kan du spare?

Det britiske miljødepartementet har utviklet en CO2-kalkulator med 14 parametere som du kan bruke. Med kalkulatoren er det lett å se hvilke tiltak som hjelper i regnskapet, og hvilke som vil kreve store samfunnsmessige investeringer.

For å unngå alvorlige klimaendringer må dagens CO2-utslipp reduseres til 20 prosent av nivået i 1990 – og reduksjonen må være gjennomført innen år 2050.

CO2-kalkulatoren baserer seg på tall fra Storbritannia, som Norge i mange henseender kan sammenlignes med.

Prøv CO2-kalkulatoren her:

<em
Det britiske energidepartementets CO2-kalkulator</em

Her er parametrene du kan bruke:

Måten vi beveger oss på, bor på og driver industrien vår på har stor betydning for CO2-utslippet. Men alle tiltak og endringer koster penger for samfunnet og deg som forbruker, så hvilke parametere ville du brukt hvis du satt med makten?

Energitilførselen

Du kan regulere energitilbudet med disse parameterne:

 • Biobrensel: Vil du beslaglegge store jordbruksarealer til å produsere bioetanol?

 • Olje, gass og kull: Vil du redusere mengden av olje, gass og kull, som vi i dag bruker til oppvarming, elektrisitet og transport. Og hva skal komme i stedet?

 • Kjernekraft: Vil du bygge atomkraftverk og spare atmosfæren for CO2?

 • Fange karbon og lagre det i undergrunnen: Slik kan du også bli kvitt CO2 og andre drivhusgasser.

 • Vindmøller på land: De lager støy, men produserer grønn strøm.

 • Vindmøller på havet: Enorme vindmøller på havet sikrer en stor el-produksjon.

Etterspørselen av energi

Du kan regulere på behovet for energi med disse parameterne:

 • Utvikling i industrien: Vil du sette en stopper for veksten for å begrense energiforbruket?

 • Energieffektivitet: I hvor stor grad skal industrien tvinges til å energieffektivisere og lagre CO2 i undergrunnen?

 • Isolering: Skal alle hus etterisoleres?

 • Temperaturen innendørs: Vil du senke innetemperaturen for å spare energi?

 • Oppvarmingsmetode: Skal all oppvarming skje med fjernvarme, eller skal folk fortsatt få fyre med naturgass og olje?

 • Reiseformer: Skal folk tvinges til offentlig transport og samkjøring, eller skal vi fortsatt kunne ta bilen?

 • Type av drivstoff til transport: Skal alle biler kjøre på strøm eller hydrogen, eller skal de få kjøre på bensin?