Shutterstock
CO2-avtrykk etter fly

CO2-beregner – Mål CO2-avtrykket ditt

Menneskehetens utslipp av CO2 har vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for jordens klima. Få innblikk i hvor mye CO2 du slipper ut, og om ditt personlige CO2-avtrykk stemmer med FNs målsetting eller ikke.

Mål CO2-avtrykket ditt

Ditt personlige CO2-avtrykk er summen av alle de valgene du tar i hverdagen.

Bruker du bil eller tog til jobben? Spiser du kjøtt hver dag, eller spiser du plantebasert? Flyr du på ferie til USA, eller drar du på norgesferie?

Bruk CO2-beregneren vår og lær mer om hvor mye CO2 du slipper ut, og om ditt samlede CO2-avtrykk stemmer med målsettingen fra FNs klimapanel (IPCC).

CO2-beregner

Illustrert Vitenskaps CO2-beregner gir deg et overslag over CO2-avtrykket ditt og utslippene av andre drivhusgasser, målt i CO2-ekvivalenter.

Om CO2-beregneren

Denne CO2-beregneren gir et overslag over CO2-avtrykket ditt.

Tall og mellomregninger er lagd ut fra forskning på CO2-utslipp innen ulike områder, for eksempel klær, mat og transport. Du kan se den fulle kildelisten under.

Alle utregninger er gjort med utgangspunkt i kollektivt ansvar. Det betyr at vi for eksempel ikke kompenserer for medpassasjerer hvis du kjører bil sammen med en eller flere kolleger til jobben.

Det er imidlertid enkelte unntak. Ved bruk av offentlig transport bruker vi for eksempel et estimat for forbruket per passasjer.

Ved CO2-avtrykk i hjemmet renger vi også bare med to personer per husstand. Har du flere personer i husstanden, vil CO2-avtrykket ditt antagelig være større enn det tallet CO2-beregneren viser.

NB! Kilo CO2 per KwH varierer gjennom året. Det tallet som beregneren tar utgangspunkt i, er oppdatert 8. desember 2021.

Det offentlige CO2-forbruket

CO2-beregneren tar ikke med det offentlige CO2-forbruket i ditt personlige CO2-avtrykk.

Det offentlige forbruket omfatter for eksempel drift av sykehus, institusjoner og infrastruktur. I Danmark er det offentlige CO2-forbruket estimert til å være 20 millioner tonn CO2 i året.

I utregningen av hvor mye CO2 hver innbygger i verden bør slippe ut, inngår det offentlige forbruket. Det vil si at hvis det offentlige forbruket reduseres, vil grensen for hvor mye CO2 hver innbygger kan slippe ut, stige.

CO2 fra mat

Mat vil ofte stå for den største delen av CO2-forbruket ditt.

Hvis du spiser kjøtt alle dager, slipper du ut mer enn to tonn CO2 bare fra kostholdet. Å spise vegansk er den beste dietten for klimaet, men det tar ikke bort absolutt alle utslipp.

Noen typer frukt og grønnsaker fraktes for eksempel over lange avstander. I tillegg kommer CO2-utslipp fra drivhus og bruk av kunstgjødsel.

CO2-beregneren tar ikke hensyn til om du har en sesongbasert diett. Har du det, vil det redusere CO2-avtrykket ditt.

Kildene bak CO2-beregneren

Her er en liste over de kildene som er brukt til å utarbeide Illustrert Vitenskaps CO2-beregner: