Blir Jorden varmere?

Man hører ofte om økende temperaturer på Jorden. Men er det vitenskapelig hold i det? Og hva blir konsekvensene?

Det hersker ingen tvil om at Jorden blir varmere. Climate Research Unit ved University of East Anglia har beregnet den globale middeltemperaturen siden 1860, og i den perioden har den steget med 0,6 grader. Samtidig var 1990-årene det varmeste tiåret på 1000 år. Ifølge beregninger fra FNs klimautvalg IPCC vil det bli enda varmere på Jorden i de neste 100 årene. Derfor mener utvalget at gjennomsnittstemperaturen vil stige med mellom 1 og 3,5 grader. Det vil i så fall få store konsekvenser: Vannivået i verdenshavene ventes å stige mellom 15 og 50 centimeter i løpet av de neste 100 årene. Det skyldes at både isbreene og islaget ved polene smelter, samtidig som havvannet vil ta mer plass i oppvarmet tilstand. Den økte vannstanden vil medføre at mange kystområder blir truet av oversvømmelser, og at millioner av mennesker blir tvunget på flukt. Et varmere klima øker også risikoen for naturkatastrofer, blant annet orkaner og ekstraordinære nedbørmengder. Klimaforskerne diskuterer intenst årsakene til utviklingen. De fleste synes å mene at oppvarmingen for en stor del skyldes økt drivhuseffekt – som mennesket står bak. Vi fører økende mengder drivhusgasser, særlig karbondioksid, ut i atmosfæren, og disse reduserer Jordens evne til å avgi egenvarme. Globale satellittbilder viser for øvrig at det i løpet av de siste 20 årene er lagt 18 dager til sommeren i Europa, og at nordamerikanerne har fått 12 ekstra sommerdager.