Shutterstock
Bitcoin

Bitcoin belaster klimaet mer enn produksjon av storfekjøtt

Ny studie viser at såkalt bitcoin-gruvedrift bruker mer energi i året enn Østerrike og belaster klimaet mer enn produksjonen av storfekjøtt.

Miljøbelastningen fra verdens mest populære kryptovaluta, bitcoin, er lett å overse siden den ikke er en fysisk gjenstand vi kan måle og veie.

I en ny studie ledet av forskere fra University of New Mexico er det imidlertid påvist at bitcoin belaster klimaet vårt mer enn tidligere antatt. Resultatene er offentliggjort i Scientific Reports.

«Vi finner ingen beviser for at bitcoin-gruvedrift over tid har blitt mer bærekraftig», forteller professor Benjamin Jones fra University of New Mexico, som er en del av gruppen bak studien, til Daily Mail.

«Tvert imot tyder resultatene våre på det motsatte – bitcoin-gruvedrift har blitt mer skitten og skadelig for klimaet over tid.»

Bitcoin-gruvedrift utvinner ikke gull

Forskerne som står bak studien, har undersøkt generelle «energirelaterte klimaskader» fra menneskelige aktiviteter fra januar 2016 til desember 2021 – inkludert bitcoin.

Det er såkalt bitcoin-gruvedrift som forårsaker de store klimapåvirkningene. Her skapes nye bitcoins når datamaskiner løser matematiske problemer som verifiserer transaksjoner i valutaen.

Teknologien bak bitcoin heter blokkjede, som bygger på en modell som kalles proof-of-work som kan validere nye transaksjoner.

Imidlertid krever arbeidet med proof-of-work en betydelig og dyr prosessorkraft fra datamaskiner som øker når flere «gruvearbeidere» slutter seg til nettverket – som kjøpes altså flere spesialiserte datamaskiner som bruker mer energi.

Bruker mer energi enn Østerrike

Miljøpåvirkningen fra bitcoin har lenge vært kjent, men omfanget av klimabelastningen har ikke tidligere blitt dokumentert.

I den nye studien viser forskerne blant annet at bitcoin-gruvedrift i 2020 brukte 75,4 terawatt-timer (TWh) elektrisitet.

Til sammenligning bruker land som Østerrike og Portugal henholdsvis 69,9 TWh og 48,4 TWh.

«Globalt bruker gruvedriften, eller produksjonen, av bitcoin enorme mengder elektrisitet, for det meste fra fossilt drivstoff, slik som kull og gass», forteller Benjamin Jones.

«Dette forårsaker enorme mengder luftforurensning og karbonutslipp som har en negativ påvirkning på klima og helse. Vi finner flere tilfeller mellom 2016–2021 der bitcoin er mer skadelig for klimaet enn en enkelt bitcoin er verdt.»

bitcoin energi pris graf klima

Globalt 7-dagers gjennomsnittlig daglig strømforbruk av gruvedrift (høyre akse) og pris i US dollar (venstre akse) for bitcoin (BTC). Dataene er fra 1. januar 2016 til 31. desember 2021. Kostnadene for de klimaskadene bitcoin-gruvedrift volder er større enn verdien på selve mynten.

© Scientific Reports

Forurenser mer enn kjøttproduksjon

Studien viser at CO2-påvirkningen fra strømproduksjonen til bitcoin-gruvedrift har steget 126 ganger fra 0,9 tonn per mynt i 2016 til 113 tonn per mynt i 2021.

Beregninger tyder på at hver bitcoin utvunnet i 2021 voldte klimaskader for 11 314 dollar med en samlet global klimakostnad på tolv milliarder dollar mellom 2016 og 2021.

Klimaskadrene ved å produsere den digitale valutaen ligger i gjennomsnitt på 35 prosent av markedsverdien over de siste fem årene og nådde toppen med 82 prosent i 2020.

Til sammenligning forårsaker produksjonen av storfekjøtt klimaskader for 33 prosent av markedsverdien – for gass var tallet 46 prosent. Bare kullutslipp overstiger bitcoin med 95 prosent av markedsverdien.

Det ser ut til at markedet utilsiktet regulerer seg selv siden prisene for bitcoin har falt med to tredjedeler det siste året, noe som har resultert i en mindre klimapåvirkning.

Klimaskadrene er imidlertid fortsatt for høye, så forskerne håper at det snart kommer betydelige endringer i kryptovalutaindustrien slik at bitcoin-gruvedrift kan gjøres mer bærekraftig.