Shutterstock
Klima

Beregner: Slik blir framtidens klima

Blir kloden én grad varmere eller ti? Prøv ut vår forenklede klimamodell, og regn ut hvordan atmosfæren, isen og utslippene av karbondioksid påvirker planetens temperatur.

7,4 billiarder beregninger i sekundet. Forskerne må ty til enorme superdatamaskiner når de skal regne ut hvordan klimaet vil se ut i framtiden.

Men en ekstremt forenklet utgave av forskernes klimamodeller gjør det mulig for deg å spå om framtidens klima på din egen kalkulator.

Modellen består av en enkel formel:

Hvis du ikke vil taste inn alt sammen på kalkulatoren, kan du bruke beregneren vår under.

Hva er med i modellen?

Klima
© Lotte Fredslund

Fjern atmosfæren

Har du glemt hva emissivitet er? Det er den andelen av varmestrålingen fra jorden som atmosfæren fanger opp.

Du finner også oppgavens løsning nederst på siden.

Smelt isen

Har du glemt hva albedo er? Har du glemt hva albedo er? Det er den andelen av sollyset som jorden reflekterer direkte ut i verdensrommet igjen.

Du finner også oppgavens løsning nederst på siden.

OBS: Denne klimamodellen er ekstremt forenklet. Oppgaven tar ikke høyde for havnivåstigninger eller de mange konsekvensene som smeltingen vil ha på for eksempel værsystemer og havstrømmer. Oppvarmingen av kloden kan dessuten endre utbredelsen av for eksempel ørken, skog og skyer.

Brems utslippene

Du finner også løsningen nederst på siden.

OBS: Dette er en ekstremt forenklet modell. Strålingspåvirkning fra karbondioksid varierer på ulike punkter i atmosfæren, og forskerne arbeider fortsatt med å regne ut presise tall. Oppvarmingen av kloden setter dessuten i gang andre prosesser slik som fordamping, som gjør det vanskelig å forutsi framtidens emissivitet.

Regn videre

Du kan eksperimentere med modellen selv.

Husk at den er ekstremt forenklet. Formålet er først og fremst å gi et innblikk i hvordan klimamodeller fungerer.

Du kan lese mer om forskernes klimamodeller, og hvordan de er på vei til å bli enda mer presise – i artikkelen vår Skyer og is avslører klimaet i år 2100.

God fornøyelse.

Løsninger

Oppgave 1: Temperaturen blir -18,2 grader celsius, altså 32 grader kaldere enn i dag.

Oppgave 2: Temperaturen stiger fra 14,2 grad til 15,5 grader, altså en stigning på 1,3 grader.

Oppgave 3: Hvis vi fortsetter å slippe ut karbondioksid som i dag, stiger temperaturen til 17,8 grader i år 2100. Bremser vi utslippene, blir temperaturen bare 15,1 grader.