Shutterstock

BARE landbruket varmer kloden med 1,5 grader

Klodens matvareproduksjon slipper ut så mye drivhusgass at den kan få temperaturen til å stige med 1,5 grader – selv om vi slutter med å slippe ut all annen CO2.

Selv om verdenssamfunnet klarer å omstille transport, energi og industri til 100 prosent fornybar energi, vil det ikke være nok til å holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

Utslippene av drivhusgasser fra landbruk og matvareproduksjon er så stor at den alene kan skyve oss over den fryktede grensen. Det konkluderer forskere fra det engelske eliteuniversitetet Oxford University i en studie.

Kuer, traktorer og skogrydding koster CO2

I 2015 signerte 196 land Parisavtalen og forpliktet seg dermed til en felles målsetting om å holde temperaturstigningen under 2 grader – og aller helst under 1,5 grader.

Forskerne fra Oxford konkluderer med at det mest ambisiøse målet er umulig, og at selv 2 grader kan være utenfor rekkevidde hvis de globale matvaresystemene fortsetter som i dag. Det gjelder selv om vi slutter å slippe ut all annen CO2 fra i morgen.

De store drivhusgassutslippene kommer fra alle hjørner av matvareproduksjonen: Fra felling av regnskog til ny landbruksjord, fra landbruksmaskiner, fra gjødsel og fra kuer og sauer som raper og fiser metan.

Bildet forverres av at den globale befolkningen vokser, og at velstandsstigning også fører til en økt etterspørsel etter kjøtt, meierivarer og egg, som slipper ut mer karbon enn plantebaserte matvarer. Forskerne kaller situasjonen for «svært skremmende.»

Bare samlet strategi kan løse problemet

Men det finner også håp. Forskerne identifiserer i studien en rekke tiltak som til sammen vil gi oss en sjanse på 67 prosent for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Effektiviteten i landbruket må for eksempel skrus opp gjennom investeringer og forskning – blant annet for å kunne legge om til mer klimavennlig gjødsel. Et mer effektivt landbruk vil også innebære at mer jord kan legges om til vill natur, slik at trær og andre planter kan vokse og binde mer CO2.

Matsvinn må dessuten reduseres, og så må vi som forbrukere venne oss til å spise mer plantebasert mat med færre kalorier.

Forskerne påpeker at vi ikke bare kan plukke favorittene våre blant strategiene. De må tas i bruk samtidig hvis effekten skal være merkbar.