Shutterstock

Bakterier forvandler matplanter til CO2-støvsugere

Spesielle sopper og bakterier kan gjøre om planterøtter til dødsfeller for CO2. Firmaet som står bak, mener at metoden kan binde hele 25 prosent av verdens samlede utslipp hvert år.

På Australias østkyst foregår det et interessant klimaeksperiment: En rekke bønder i regionen planter nemlig frø som er belagt med mikrober i form av sopp og bakterier som kan gjøre de voksne plantene om til optimerte CO2-støvsugere.

Firmaet som står bak eksperimentet, Soil Carbon Co., mener at teknologien vil kunne fange opp 8,5 gigatonn CO2 fra atmosfæren hvert år. Det svarer til en fjerdedel av de samlede globale utslippene.

Mikrober binder karbon i jorden

Den nye teknologien går ut på å optimere den naturlige karbonsyklusen.

Planter vokser ved hjelp av fotosyntese: Planten bruker solens lysenergi til å gjøre om vann fra bakken og CO2 fra luften til oksygen og karbohydrater.

Planten bruker karbohydratene til å vokse med, men en del sendes videre ned i bakken gjennom røttene. Planten binder med andre ord karbon både i form av sin egen biomasse og ved å pumpe det ned i jorden.

Teknikken til Soil Carbon Co. går ut på å sørge for at karbonet blir i jorden når det pumpes ned dit. De mikrobene som frøene belegges med, er såkalte endofytter, som lever i symbiose med plantene.

Plantefrø podes med bakterier og sopper av typen endofytter, som gjør om karbon fra røttene til pigmentet melanin. Fargestoffet er stabilt og kan binde karbondioksidet effektivt i jorden.

De spesielle endofyttene kan spise det karbonet som utsondres fra planterøttene og gjøre det om til melanin, som er et fargepigment som ikke løses opp i vann.

Karbonet samles med andre ord i en form som ikke vaskes ut av bakken. Det har faktisk vist seg at melaninpartiklene har en tendens til å klumpe seg sammen i små, kompakte depoter der de kan ligge trygt og lenge.

Endofyttene er dessuten med på å forbedre kvaliteten på landbruksjorden, som blir mer næringsrik og motstandsdyktig mot erosjon og tørke.

Enkelt prinsipp gjør våpenet effektivt

Soil Carbon Co. mener at teknikken vil kunne tas i brukt raskt av bønder over hele verden. Det kreves ingen store investeringer i utstyr eller kompliserte opplæringsprogrammer. Hele infrastrukturen finnes allerede.

Bønder kan kjøpe frø som allerede er belagt med mikrober, eller de kan behandle frøene selv, og da har vi ifølge Soil Carbon Co. et storstilt, billig og skalerbart våpen mot den stigende CO2-konsentrasjonen i atmosfæren.