Arktis koker: Ny rapport avslører klimamareritt i nord

Arktis har nettopp svettet seg igjennom det varmeste året noen gang. Nå viser en ny rapport at temperaturene stiger dobbelt så raskt som i resten av verden.

Særlig isbjørner, seler og hvalrosser har grunn til bekymring, for kulde og havis er kritisk for at de skal overleve.

Det går hett for seg nordpå.

Temperaturen i Arktis har steget dobbelt så raskt som resten av verden de siste 50 årene, viser en rapport utgitt av Arktisk Råd.

Bare i 2016 registrerte termometrene det varmeste året noen gang i de arktiske områdene. Temperaturene fra oktober-desember var for eksempel 6 °C varmere enn gjennomsnittet.

Konsekvensene er alvorlige:

Innlandsisen smelter

Smeltingen av innlandsisen og isbreene på Grønland er fordoblet siden 2008 og sjudoblet siden 1995. De 120 forskerne som står bak rapporten, har registrert et tap på 375 gigatonn is i året mellom 2011 og 2014, noe som svarer til en isbit som er 7,5 km på alle sider.

Vannstanden stiger

72 cm. Så mye vil vannstanden stige i verdenshavene fram mot år 2100, hvis utviklingen av temperatur og issmelting fortsetter. Om lag 30 prosent av stigningen vil komme fra arktisk is.

Havisen skrumper

Isbjørnene er på tynn is, for rapporten slår fast at den arktiske havisen har 65 prosent tynnere siden 1975. I mars i år målte man dessuten den minste utbredelsen av havis noen gang i Arktis, og de isfrie områdene blir tilsvarende større året rundt.

Permafrosten tiner opp

Temperaturen i det øverste laget av permafrost har allerede steget med 0,5 °C siden 2009, og forskerne spår at 35 prosent av det frosne jordlaget vil ha tint opp i 2050. Det kan bli kritisk, for permafrosten holder på betydelige mengder av metan – en drivhusgass som er 22 ganger kraftigere enn karbondioksid.