Antarktis slår sprekker

Et isflak på størrelse med Bali knekker snart av havisen utenfor Antarktis og blir til et av de største isfjellene i historien. I verste fall kan vannstanden i verdenshavene stige med 10 centimeter.

Larsen C iceshelf NASA

Sprekken i isen utenfor Antarktis er nå 113 kilometer lang og truer med å sende et av tidenes største isfjell ut i havet.

© NASA

Bare 20 kilometer med is hindrer et gigantisk isflak å forlate Larsen C-bremmen og skli ut i havet utenfor Vest-Antarktis.

I løpet av desember 2016 vokste en sprekk i isen med hele 18 kilometer på noen få uker, så nå er den 113 kilometer lang.

– Jeg vil bli overrasket hvis ikke flaket knekker av i løpet av de neste månedene, forteller Adrian Luckman, som er professor ved Swansea University i Wales.

Sprekker vokser med økende tempo

Isflaket er 500 kvadratkilometer – det samme som øya Bali – og vil være blant tidenes største isfjell hvis det brekker av.

Sprekken i isen har eksistert i flere tiår, men den har vokst ekstremt raskt i løpet av de siste seks årene – særlig i desember 2016.

Larsen C crack NASA

Sprekken i Larsen C-bremmen er omkring 100 meter bred og 350 meter dyp.

© NASA

Forskerne mener at utviklingen er forbundet med den globale oppvarmingen, men har fortsatt ikke konkrete beviser.

Verdenshavene kan stige med 10 centimeter

Den store frykten er at avkoblingen av det store isfjellet vil gjøre selve Larsen C-bremmen ustabil og føre til flere brudd – i verste fall en kollaps.

Når isdekket på havet splintres opp, er det ingenting som hindrer at isen på land beveger seg ut i havet. Og mer is i havene betyr høyere vannstander.

Hvis all isen bak Larsen C ender i havet, vil havene i verden bli 10 centimeter høyere.

Det vil ikke skje med en gang – med på sikt vil det true lavtliggende land som Marshalløyene, Tonga og Maldivene.