Hva stabiliserer klimaet?

Earth in snowball phase

Jorden har nesten alltid hatt et usedvanlig stabilt klima der store endringer har skjedd langsomt. Men hvilke mekanismer har skapt vårt stabile klima?

Forskernes kvalifiserte forslag

Forskerne vet etter hvert mye om Jordens tilbakeslagsmekanismer. Det er klimamekanismer som enten forsterker eller svekker seg selv. Jordens karbonkretsløp, som har holdt temperaturen stabil i store deler av Jordens historie, er et eksempel på en slik mekanisme.

Termostateffekten slår inn når en global temperaturnedgang gir mindre nedbør. Da vaskes karbondioksidet langsommere ut av atmosfæren, og temperaturen øker igjen.

Mens en varmere verden gir mer nedbør som mer effektivt fjerner atmosfærens karbondioksid og gjør det kaldere.

Hvordan kommer forskerne videre?

Forskerne arbeider med å definere alle faktorene som har betydning for det moderne klimaet.

Disse matematiske modellene over bl.a. atmosfæren og havet kan kanskje benyttes på fortiden.

Hvorfor er det viktig?

Klimakunnskap er nå livsviktig fordi vi etter alt å dømme selv påvirker det.

Sannsynlighet for løsning?

Det er trolig svært sannsynlig at vi finner ut hvordan klimasystemet fungerer.