Shutterstock
Den globale oppvarmingen - Isbjørn

Den globale oppvarmingen skaper 10 overraskende konsekvenser

Vinen din blir dårligere, skilpadder føder bare hunner og nordpolen flytter til Europa. Den globale oppvarmingen får også andre konsekvenser enn høyere vannstand.

Konsekvensene av den globale oppvarmingen og klimaet

Isen smelter, vannstanden stiger og været blir voldsommere.

De åpenlyse konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene kan ikke overses. Men den globale oppvarmingen påvirker kloden vår – og oss – på mange forskjellige måter.

Vi har samlet en rekke av de mest overraskende konsekvensene nedenfor.

Høyere temperatur gjør vinen dyr og dårlig

Vin fra kaldere områder – f.eks. New Zealand, kan oppleve at klimaendringene blir nyttig for dem. Men de fleste vinproduserende land er i krise. Både Frankrike, Argentina, Chile og Sør-Afrika melder om synkende vinproduksjon fordi druene ikke takler høyere temperaturer.

Mindre tilbud gjør vinen dyrere. Men det er ikke det eneste problemet. En undersøkelse viser at kvaliteten på vinen også er synkende. Og den dårlige og dyre vinen er et så stort problem at landene fikk med løsninger på problemet i Paris-avtalen, som ble inngått ved COP21.

#2 Sibir blir en gigantisk gasstrampoline

Jorden under permaafrosten i Sibir inneholder en mengde bakterier som produserer metangass. Islaget holder gassene på plass i underlaget, men i takt med at isen forsvinner, kommer gassen opp til overflaten.

En del av gassen blir fanget i lommer av våt jord like under overflaten. Det skaper et mykt – og ekstremt brannfarlig – underlag, som minner om en trampoline.

#3 Den globale oppvarmingen flytter nordpolen til Europa

Global opvarmning og nordpolen

Den geografiske nord- og sørpolen danner den aksen der Jorden snurrer rundt seg selv. Men aksen flytter seg, og oppvarmingen setter fart i bevegelsen.

Når polarisen smelter, fordeler smeltevannet seg i havene, og det forskyver vekten på Jorden. Vektforskyvningen har siden år 2000 fått den geografiske nordpolen til å bevege seg mot Europa med 10 cm i året. Hvis retningen holder, vil nordpolen en dag ende i Paris.

#4 Isen smelter og vulkanutbrudd eskalerer

gobal_opvarmning_vulkanudbrud

En stor del av vulkanene på Jorden er dekket av is og snø. Når det frosne vannet smelter, fører det til flere voldsomme utbrudd.

Både fordi vannet siver ned gjennom steinene og eksploderer i møtet med den underjordiske magmaen, men også fordi den manglende ismassen skaper et mindre trykk på de underjordiske magmakanalene. Dermed oppstår det luftlommer i kanalene, og det gjør at vulkanene får flere utbrudd.

#5 Den globale oppvarmingen skaper (flere) grisbjørner i naturen

Grisbjørner har ikke noe med griser å gjøre. De er i stedet produktet når en isbjørn parer seg med en grizzlybjørn.

De varmere temperaturene nord for polarsirkelen får grizzlyene til å søke lenger nord, mens isbjørnene søker sørover. Derfor møtes de to bjørneartene, og parer seg i naturen. De første eksemplarene er allerede observert.

#6 Du blir mer syk

© Shutterstock

Varmen bringer smittedyr som f.eks. malariamygg lenger nordover. I tillegg betyr varmen også at vi kommer til å få mer skittent drikkevann, immunforsvaret vårt blir svakere og allergisesongen blir lenger.

Folk i varmere regioner har dessuten større problemer med effektivt å rense blodet for sukker. Det betyr at flere blir diabetikere.

En undersøkelse viser at for hver grad temperaturen stiger, blir 100 000 flere amerikanere rammet av type 2-diabetes årlig.

#7 Lufthull ødelegger flyturen

© Shutterstock

Turbulens er ikke farlig, og kan ikke få et fly til å styrte i våre dager. Men risteturer kan gjøre turen mindre behagelig.

Derfor er det også frustrerende at klimaendringene forstyrrer luftstrømmene. Det betyr mer turbulens under framtidige flyturer.

#8 Smog inntar Beijing

Global opvarmning og smog

Den kinesiske hovedstaden er svært plaget av forurenset luft. Og noe tyder på at problemet ikke er selvforskyldt.

Det varmere klimaet endrer luftstrømmene, og det har særlig gått ut over det nordøstlige Kina. Der blåser det mindre, og derfor blir smogen fanget i millionbyer som f.eks. Beijing, og det er problematisk å bli kvitt igjen. Årlig krever smogen tusenvis av kinesiske menneskeliv.

#9 Den globale oppvarmingen dreper korallene

© Shutterstock

Ikke all CO2 som slippes ut, ender i atmosfæren. Havet tar opp en stor del av drivhusgassen, og det gjør at temperaturen stiger langsommere. Men det er problematisk for havet.

Når karbondioksid blandes med vann, inngås en kjemisk forbindelse, og det oppstår kullsyre (også kjent som brus). Kullsyren går særlig utover korallene i havet, som ikke tåler den lave pH-verdien.

Korallene blir bleke som tegn på at de sulter og mistrives, og etter hvert dør de. Et problem vi i høy grad ser i Great Barrier Reef for tiden.

#10 Hunnkrypdyr får gode dager

Global opvarmning og skildpadder

Hos mennesker er kjønn bestemt av genetikk og sammensetningen av kromosomer. Slik er det ikke for en lang rekke krypdyr. Der blir kjønnet avgjort av temperaturen i reiret når eggene er klare til å klekkes.

Hos skilpadder gir varme reir hunner, mens kjøligere reir blir til hanner. Hos krokodiller gir både varme og kalde reir hunner, mens middeltemperaturer gir hanner.

Den globale oppvarmingen gjør reirene varmere – særlig havskilpaddenes, som ligger i sanden – og det gir flere krypdyrhunner. Med tiden blir hannene så få at krypdyrene risikerer å bli utryddet.