Klimaendringer

Selve begrepet klima betyr det gjennomsnittlige været en lengre periode, vanligvis 30 år. Så mens været endrer seg fra dag til dag, måles og observeres klimaet over lengre tid. I dag er klimaet en av de viktigste dagsordenene i norsk og internasjonal politikk. Årsaken er klimakrisen: Økende temperaturer over hele verden medfører kritiske endringer for mennesker, planter og dyr. FNs medlemsland har derfor en målsetting om at temperaturen på globalt plan ikke må stige mer enn 1,5 grader.

Vi kan fortsatt redde klimaet

Den globale oppvarmingen er i gang, drivhuseffekten herjer og klimaet endres. Men hva er klimaendringer, hva er årsaken til dem og hvilke konsekvenser har klimaendringene for jorda? Vi nevner alltid CO2 som et stort problem når vi omtaler de menneskeskapte klimaendringene – men er det andre ting vi bør passe på? Er det muligheter for at vi kan gjøre noe for å unngå temperaturstigninger på jorda, hindre at isen smelter i Arktis eller redde de dyrene som sulter? Kan vi mennesker gjøre noe for å redde jorda?

Hva er klimaendringer?

Klimaet er de gjennomsnittlige fysiske værforholdene i atmosfæren, som temperatur, nedbør, fuktighet, lufttrykk med mer observert i et bestemt område over en lengre periode.

Klimaet endres over hele jorda på grunn av både naturlige og menneskeskapte årsaker.

Mer ekstremvær og temperaturstigninger er noen av de menneskeskapte klimaendringene.

Klimaendringer og konsekvenser

©
Drivhuseffekten og klimaet

Drivhuseffekten og klimaet

Det er stor enighet blant forskerne om at klimaendringene, først og fremst den stigende temperaturen, særlig skyldes menneskets utslipp av drivhusgasser. Drivhusgasser er gasser som stiger opp i atmosfæren, holder på varmen og skaper drivhuseffekt. Den mest omtalte drivhusgassen er CO2, karbondioksid. CO2 kommer primært fra forbrenning av kull, olje og naturgass. Jordens planter tar opp store mengder CO2, som frigis igjen når de brytes ned. Utslippene av drivhusgasser blir påvirket av felling av regnskog og intensivt landbruket, fordi CO2 i plantene blir frigitt raskere enn plantene kan rekke å ta det opp igjen.
Klimaforandring isbjørn

Klimaendringenes konsekvenser

Klimaendringene har store og mangfoldige konsekvenser for mange områder på jorda. I noen områder er det tørke og mangel på vann, som flere skogbranner og fallende avlinger. I Arktis og på Grønland smelter isen, slik at vannstanden stiger. Dermed blir kystområder erodert og gjort ubeboelige. Andre områder sliter med ekstreme stormer og oversvømmelser. Livet på jorda endrer seg på grunn av klimaendringene. Arter og økosystemer har problemer med å tilpasse seg de store endringene av klimaet. Noen dyr, planter eller bakterier vil dø – andre vil spre seg. Tropiske sykdommer vil spre seg til områder som tidligere var for kalde. Det gjelder for eksempel kolera og malaria. Så det er nok av utfordringer å ta fatt i når den globale oppvarmingen tar til.