Hvordan blir lastebiltrafikken grønn?

Veiene er tettpakket med lastebiler som bruker masse drivstoff. Hvorfor kan de ikke bare kjøre på batterier?

© Shutterstock

Ved første øyekast virker batterier som en enkel måte å gjøre lastebiler grønne. Produsenter som svenske Volvo er allerede i gang med det.

Men selv om dagens batteriteknologi kan elbiler som Tesla eller VW ID. 4, er den utfordret i tungtransport som fly, tog, skip og lastebiler.

Forklaringen ligger i begrepet energitetthet, der vekten av et brensel sammenlignes med innholdet av energi. Tettheten måles for eksempel i megajoule, MJ, per kilo.

Tunge batterier begrenser lastebiler

Vanlig bensin har en energitetthet på 46,4 MJ/kilo, mens diesel ligger på 44,8 MJ/kilo. Til sammenligning leverer et godt litium-ion(Li-Ion) batteri 0,72 MJ/kilo.

Hvis en lastebil skal ta med samme mengde energi som det er i 100 kilo diesel, ville det kreve et batteri på seks tonn – og da må lastebilen redusere lasten.

100 kilo diesel svarer til om lag 120 liter. I praksis inneholder drivstofftanken på store lastebiler opptil fem ganger så mye, noe som betyr at de ville trenge et batteri på 30 tonn.

Lastebiler skal gå på kloakkslam

Heldigvis blir batteriteknologien hele tiden bedre. For eksempel ble energitettheten av litium-ion-batterier åttedoblet mellom 2008 og 2020, og kinesiske forskere presenterte våren 2023 et eksperimentelt batteri på 2,5 MJ/kilo.

Elektriske lastebiler vil med andre ord trolig være framtiden.

Fram til batteriene blir gode nok, har forskerne andre løsninger i bakhånd. Både Danmark og Norge er langt framme med en teknologi som gjør om organisk avfall som kloakkslam til grønn råolje.

Trykk og varme gjør om slam til olje

Teknologien hydrothermal liquefaction kan på noen minutter gjøre om søppel eller kloakkslam til CO2-nøytralt drivstoff.

1. Kloakkslam blir varmet opp

Vått organisk materiale, for eksempel kloakkslam eller matavfall, varmes opp til 350 grader og utsettes for 250 ganger trykket på bakkenivå i noen få minutter. Vanndamp, gass og tørrstoff sorteres ut.

2. Hydrogen renser råolje

Substansen behandles med hydrogen som går i forbindelse med overskudd av oksygen, nitrogen og svovel som deretter sorteres ut. Resultatet er nesten helt likt vanlig råolje.

3. Varme raffinerer drivstoff

Råoljen varmes opp og avgir ulike stoffer ved ulike temperaturer. Bensin sorteres ut ved 65 grader, jetdrivstoff ved 200 grader og diesel og fyringsolje ved 290 grader.

Oljen blir deretter raffinert til CO2-nøytralt drivstoff til lastebiler. CO2-nøytral diesel og bensin har den fordelen at lastebilene ikke må skrotes eller gjennom en større ombygning. De kan kjøre videre som de er, noe som gir enda en klimafordel.