Shutterstock
Burger

En liten befolkningsgruppe i USA spiser halvparten av alt oksekjøttet

Resultatene fra en undersøkelse blant 10 000 voksne amerikanere overrasket forskerne.

Den største klimasynderen på tallerkenen og i kjøleskapet er oksekjøtt – og det er ikke noe nytt.

Metanutslipp fra drøvtyggere og import av for fra utlandet til dyrefôr gjør at klimaavtrykket fra røde biffer er minst åtte ganger større enn fra kylling og fem ganger større enn fra svinekjøtt.

Myndigheter verden over anbefaler derfor at vi spiser mye mindre av dette kjøttet.

Nå har en gruppe forskere fra Tulane-universitetet i New Orleans analysert hvordan det står til med forbruket i USA. Og resultatene var overraskende.

Av de mer enn 330 millioner menneskene som bor i landet, viste det seg at en liten gruppe på bare 12 prosent sto for halvparten av forbruket av oksekjøtt.

Unge og gamle spiste minst

Da forskerne så nærmere på hvem disse 12 prosentene var, fant de at det var en overvekt av menn og personer mellom 50 og 65 år som spiste det forskerne kaller «uforholdsmessig» mye oksekjøtt.

Den påstanden de baserer på de siste kostholdsretningslinjene i USA, som anbefaler at en person som inntar 2200 kalorier per dag, maksimalt bør spise rundt 110 gram kjøtt, fjærkre og egg til sammen per dag.

De gruppene som spiste minst kjøtt, var under 29 år og over 66 år.

Studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nutrients, er basert på en offentlig spørreundersøkelse som har kartlagt matvanene til mer enn 10 000 voksne amerikanere mellom 2015 og 2018.

Søjlediagram indkøbskurv

Så stort vil landbrukets forbruk av nitrogengjødsel og ferskvann, samt utslipp av drivhusgasser, være i 2050 sammenlignet med 2010.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Så mye vil maten påvirke miljøet i 2050

I takt med velstandsøkningen begynner stadig flere å spise et vestlig inspirert kosthold med et høyt kjøttforbruk. Hvis denne trenden fortsetter uendret, vil matproduksjonen i 2050 legge et betydelig større press på jordens ressurser enn i dag. Det viser beregninger som blant andre økonomen Marco Springmann ved universitetet i Oxford har gjort i tidsskriftet Nature.

Forskerne sier at de ble overrasket over at en så liten andel av befolkningen sto for et så høyt forbruk av storfekjøtt. Men de vet ennå ikke om resultatene er oppmuntrende eller ikke.

«Hvis bare er 12 prosent som står for halvparten av forbruket, kan vi oppnå store gevinster ved å kommunisere med denne gruppen», sier hovedforfatter av studien Diego Rose i en pressemelding.

«På den annen side kan de 12 prosentene være mer motvillige til å endre kostholdet», forklarer professoren, som håper at resultatene vil bidra til å målrette bevisstgjøringskampanjer i fremtiden.

Det globale matsystemet slipper ut 17 milliarder tonn klimagasser per år, noe som tilsvarer en tredjedel av alt det som produseres av mennesker.

En helt ny rapport fra den grønne tenketanken Concito viser også at dansk storfekjøttforbruk slipper ut åtte millioner tonn CO2 i atmosfæren hvert år, noe som betyr at storfekjøtt alene står for 55 prosent av klimagassutslippene fra dansk mat.