Klima

Selve begrepet klima betyr det gjennomsnittlige været en lengre periode, vanligvis 30 år. Så mens været endrer seg fra dag til dag, måles og observeres klimaet over lengre tid. I dag er klimaet en av de viktigste dagsordenene i norsk og internasjonal politikk. Årsaken er klimakrisen: Økende temperaturer over hele verden medfører kritiske endringer for mennesker, planter og dyr. FNs medlemsland har derfor en målsetting om at temperaturen på globalt plan ikke må stige mer enn 1,5 grader.

Vi kan fortsatt redde klimaet

Den globale oppvarmingen er i gang, drivhuseffekten herjer og klimaet endres. Men hva er klimaendringer, hva er årsaken til dem og hvilke konsekvenser har klimaendringene for jorda? Vi nevner alltid CO2 som et stort problem når vi omtaler de menneskeskapte klimaendringene – men er det andre ting vi bør passe på? Er det muligheter for at vi kan gjøre noe for å unngå temperaturstigninger på jorda, hindre at isen smelter i Arktis eller redde de dyrene som sulter? Kan vi mennesker gjøre noe for å redde jorda?