Shutterstock

Ny mirakelvaksine kan bli kuren mot all verdens influensaer

Framtidige koronapandemier kan stanses med en ny type vaksine som også hjelper mot alle de kjente høst- og vinterinfluensaene.

Alle kjente influensaer kan kanskje temmes med en ny vaksine bygd på mRNA-teknologien, som har fått sitt globale gjennombrudd i forbindelse med covid-19.

Bak multivaksinen står forskere ved universitetet i Pennsylvania i USA. De har prøvd ut vaksinen på blant annet mus. Det var betydelig færre sykdomstegn og ingen døde når forskerne utsatte dyrene for andre vanlige influensastammer enn den som er brukt i vaksinene

«Tanken er å gi folk et grunnivå av immunhukommelse overfor ulike influensastammer slik at det blir langt færre syke og døde når neste influensapandemi oppstår», forklarer professor i mikrobiologi Scott Hensley på universitetets nettsider.

Slik virker vaksinen

Til den nye vaksinen har forskerne utviklet en type antigen som skal gi immunreaksjoner i kroppen mot 20 kjente influensaer.

Ved hjelp av to runder med mRNA-innsprøytinger blir det sendt en genetisk kode inn i cellene i kroppen med en modifisert kopi av influensaen.

Kodebiten i det såkalte budbringer-RNA-et gir cellene en oppskrift på grunnleggende egenskaper hos 20 kjente influensatyper og får kroppen til å produsere et hemaglutinin-protein som deler ut ufarlige influensaoppskrifter til cellene.

Når immunforsvaret oppdager en influensakopi, gjør det seg klar til kamp mot det simulerte viruset.

Immunforsvaret har nå blitt rustet opp slik at det senere kan gjenkjenne et av de ekte influensavirusene hvis det en dag kommer på uønsket og kanskje farlig besøk i kroppen – og bekjempe det med antistoffer.

Kan stagge pandemier

Verdens helseorganisasjon anslår at opp mot 650 000 mennesker dør av influensa hvert år. Spanskesyken drepte minst femti millioner i årene 1918–1920, mens koronabølgene til nå har kostet om lag 6,6 millioner mennesker livet.

Forskerne framhever at den nye vaksinen relativt lett kan huske immunforsvarets respons og tilpasses til nye influensavarianter, noe som reduserer konsekvensene ved nye pandemier.

De understreker imidlertid at vaksinen ikke er feilfri. Snarere vil effekten kunne sammenlignes med den første generasjonen mRNA-koronavaksinene rettet mot den opprinnelige Wuhan-stammen.

«Mot senere varianter som omikron blokkerte disse opprinnelige vaksinene ikke helt mot virusinfeksjoner, men de gir fortsatt en varig beskyttelse mot alvorlig sykdom og død», mener professor Scott Hensley.

Neste skritt er mennesker

Forskergruppen forbereder nå de neste trinnene i vaksineutviklingen, som er kliniske forsøk på mennesker.

Hvis dette skrittet lyktes, regner forskerne det som sannsynlig at alle både barn og eldre kan vaksineres mot kjente influensaer og få bygd opp immunforsvaret for å stagge ukjente virusvarianter.

Pestkirkegård ved East Smithfield i London

Forskerne har analysert 500 DNA-prøver fra pestkirkegårder i London og Danmark.

© Museum of London Archaeology (MOLA)

Les også:

Flere legemiddelfirmaer, som Pfizer og Moderna, arbeider allerede med lignende forsøk på mennesker, men det dreier seg ifølge nyhetsbyrået Reuters«bare» om vaksiner mot de siste fire store influensastammene.

Aarhus Universitetshospital etterlyser forsøkspersoner til Modernas multivaksine som skal effekt- og sikkerhetstestes på 23 000 særlig eldre mennesker i hele verden. Trolig vil 300 bli vaksinert i Aarhus.