D-vitamin

Vitamin D – nøkkelen til kroppens forsvar

En lang rekke oppdagelser viser at D-vitamin er helt avgjørende for helsen. Senest har forskere oppdaget at immunforsvaret ikke kan aktiveres uten D-vitamin. Men hva er D-vitamin, og kan man få for mye av det?

D-vitamin beskytter kroppen

D-vitamin. Solen kan skape det, og fet fisk har det i seg. Men vi får i oss altfor lite.

D-vitamin er en mangelvare for mange mennesker. Og det er et problem.

Forskere fra Københavns Universitet, inkludert professor Carsten Geisler, har nemlig funnet tungtveiende beviser for at D-vitamin er helt essensielt for å aktivere immunforsvarets fronttropper, T-cellene.

Hva gjør D-vitamin?

Under fredelige og normale tilstander svømmer T-cellene rundt i blodet i en passiv dvaletilstand, men så snart en inaktiv T-celle snuser opp en bit av et fremmedlegeme, folder den ut signal-antenner for å bli aktivert.

Forskerne oppdaget at en av de første antennene T-cellen åpner, er en D-vitaminreseptor som binder D-vitaminet for dermed å slå på et bestemt gen som vekker T-cellene.

Hvis det ikke finnes D-vitamin i blodet, vil T-cellen aldri få fart på seg.

Hvordan får man i seg D-vitamin?

D-vitamin og immunforsvaret

Vitamin D virker altså som et slags batteri for T-cellene og er en forutsetning for at de kan mobilisere et angrep.

Denne nye erkjennelsen er en ny brikkke i spillet om hvordan vitamin D virker i kroppen. Vi vet allerede at vitaminet også bidrar til å dempe immunforsvaret slik at det ikke går amok i kroppen, noe som kan føre til autoimmune sykdommer.

Og da har en studie fra Michigan State University i USA vist at D-vitamin faktisk gjør at noen kreftpasienters lever lenger.

Men når det nærmest er et vidundermolekyl, som er involvert i så mange allsidige og livsviktige funksjoner, hvorfor går så mange rundt med for lite D-vitamin i blodet?

Forskerne mener at den markante økningen i mangel på vitamin D de siste tiårene delvis kan henge sammen med de sterke advarslene mot solstråling.

For mye sol kan gi hudkreft, men samtidig er det altså mye som paradoksalt nok tyder på at vi får for lite sol.

Hvordan får man D-vitamin?

Underskudd på vitamin D er imidlertid spesielt knyttet til vinteren, for sol-lyset er den suverent største kilden til D-vitamin.

Om sommeren er 20 minutters opphold i solen daglig nok til å lade D-vitaminlagrene helt opp, og det tilsvarer en dose på 250 mikrogram.

For å oppnå den mengden fra andre kilder enn Solen, måtte man hver dag ha spist 1 kilo laks, 50 glass melk eller 50 multivitamin tabletter – det er 50 ganger mer enn den daglige dosen på fem mikrogram som mange myndigheter anbefaler å innta.

Disse matvarene inneholder D-vitamin::

  • Fet fisk, for eksempel laks, tunfisk og makrell
  • Melk
  • Ost
  • Egg

Kan man få for mye D-vitamin?

Men går det an å få for mye D-vitamin? Noen undersøkelser har vist at det for en frisk voksen må til et daglig inntak på 1000 mikrogram før det kan gi oppkast, hodepine eller hjerteproblemer.

Men flere undersøkelser må til for å kartlegge mulige bivirkninger ved inntak over tid, og derfor er myndighetene forsiktige i sine anbefalinger.

Overvekten av beviser for D-vitaminets gode effekt har likevel fått flere forskere til å kreve en høyere anbefalt daglig dose av vitaminet som kosttilskudd.

Carsten Geisler mener at man må huske på befolkningens generelle mangel på vitamin D.

”Vi vet ennå ikke hva den mest op-timale konsentrasjonen av D-vitamin i blodet er – altså hvilken mengde som er nødvendig for å beskytte oss best mulig mot infeksjoner og sykdommer. Men selv friske voksne kan ha nytte av et forebyggende tilskudd av vitamin D,” sier han.

Carsten Geisler – studie av D-vitamin