Utradisjonell, men effektiv behandling av psykiske lidelser

Forskere har påvist at en enkel handling kan ha overraskende høy effekt på den mentale helsen.

Forskningen viser overraskende nok at folk oppnår de beste resultatene med korte, ukentlige treningsøkter i stedet for økter av lengre varighet.

© Shutterstock

Hver åttende person i verden har ifølge WHO en eller annen form for psykisk lidelse, og de fleste har ikke adgang til den nødvendige medisinske behandlingen. Men en stor vitenskapelig gjennomgang av nesten 100 studier med til sammen 128 119 pasienter har påvist at det kanskje finnes et godt alternativ til tradisjonelle behandlingsmetoder.

Den nye forskningen, som er offentliggjort i British Journal of Sports Medicine, peker helt konkret på fysisk aktivitet som det som kan hjelpe på den mentale helsen. Det er slett ikke noe nytt at trening har en positiv effekt på psyken, men den nye metaanalysen, som er den mest omfattende av sitt slag noen gang, avslører at fysisk aktivitet er like effektiv, og kanskje til og med enda bedre, enn psykoterapi og behandling med legemidler (farmakoterapi) i første omgang.

Styrketrening best mot depresjon

«Fysisk aktivitet er kjent for å hjelpe på den mentale helsen», forklarer en av forskerne som står bak studien, Ben Singh, fra University of South Australia. «Men likevel er det ikke noen vanlig førstevalgsbehandling. Analysen vår viser at fysisk aktivitet kan redusere symptomene på depresjon og angst hos alle grupper av pasienter med disse lidelsene, selv om noen har større nytte enn andre».

Ut fra den grundige analysen av alle de studiene kan forskerne se at styrketrening ser ut til å virke best mot depresjon. Yoga og utholdenhetsidrett synes derimot å ha den beste effekten for personer med angst.

Økt serotonin og noradrenalin

Fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet har den beste effekten på både depresjon og angst. Forskerne forklarer at det til dels skyldes nevromolekylære mekanismer som høyere nivåer av serotonin og noradrenalin. Ved depresjon er mengden av både serotonin og noradrenalin redusert, og disse nevrotransmitterne er viktige for lykkefølelse og mental velbefinnende.

Forskningen viser også, kanskje litt overraskende, at folk oppnår de beste resultatene med korte, ukentlige treningsøkter i stedet for øker av lengre varighet. Ifølge forskerne skyldes dette at det er lettere å få til for folk som allerede sliter med mentale og kanskje fysiske utfordringer.

«Det som er viktig å legge merke til her, er at det neppe krever mye fysisk trening for å oppnå en positiv påvirkning på den mentale helsen», sier Singh.