«Ubrukelig» organ kan være et viktig våpen mot kreft

Den har tidligere blitt ansett som unødvendig og blir ofte fjernet kirurgisk. Men det kan vise seg å være en svært dårlig idé.

Thymus
© Shutterstock

Like bak brystbenet ligger en liten fettkjertel som kalles brisselen, også kjent som thymus.

Hos barn bidrar den til å utvikle immunforsvaret, men i puberteten krymper kjertelen, og derfor har man tidligere trodd at den er inaktiv og overflødig i voksen alder.

Denne oppfatningen utfordres nå etter at amerikanske forskere har gjennomført en studie som understreker at organet kan være en viktig del av kroppens forsvar mot kreft gjennom hele livet.

Hvis kjertelen fjernes i tidlig alder, reduseres produksjonen av såkalte T-celler, en type hvite blodlegemer som bekjemper bakterier og sykdom.

En amerikansk studie viser nå at kirurgisk fjerning av melkekjertler kan føre til økt risiko for kreft og for tidlig død. Studien er publisert i The New England Journal of Medicine.

Forskerne observerte nemlig at personer som får fjernet milten, ser ut til å ha nesten dobbelt så høy risiko for å dø i løpet av en femårsperiode sammenlignet med dem som ikke får fjernet milten. Dette gjelder selv om man tar hensyn til kjønn, alder, rase og en rekke andre faktorer som spiller inn.

Samtidig viste det seg at de som fikk fjernet brisselen, hadde dobbelt så stor risiko for å utvikle kreft i løpet av en femårsperiode.

«Vi hadde aldri forestilt oss at risikoen skulle øke så mye», sier kreftforsker David Scadden, som ledet studien, til The Harvard Gazette. Scadden er professor i medisin ved Harvard University.

Fjernes ofte ved hjertekirurgi

Siden kjertelen sitter rett foran hjertet, blir den ofte fjernet i forbindelse med hjertekirurgi. Men selve kjertelen kan også bli rammet av kreft, og i de tilfellene blir den også operert bort.

Forskerne understreker at det er snakk om en observasjonsundersøkelse, så de kan ikke konkludere med at det å fjerne brisselen i seg selv fører til dødelige sykdommer eller kreft.

De er imidlertid at det bør det ha høy klinisk prioritet å bevare kjertelen i alle tilfeller der det er mulig – fram til sammenhengen er undersøkt nærmere.

Kan forstyrre immunforsvaret

Forskningen er basert på data fra pasienter som har gjennomgått kirurgi i organene rundt brystkassen. Hos mer enn 6000 pasienter ble ikke brisselen fjernet. Denne gruppen fungerte som kontrollgruppe. Hos 1146 pasienter ble kjertelen operert bort.

I denne gruppen var det en økt risiko for tidlig død og å utvikle kreft sammenlignet med kontrollgruppen. Det var dessuten snakk om mer aggressive kreftformer som ofte vendte tilbake etter behandling.

Forskerne vet ikke i dag hva forklaringen er, men de gjetter på at det oppstår ubalanser i immunsystemet når brisselen mangler. De kunne blant annet se på en mindre gruppe av pasienter som hadde fått fjernet brisselen at de hadde færre T-celle-reseptorer, og det kan kanskje bidra til utviklingen av kreft eller autoimmune lidelser etter inngrepet.

«Alt i alt tyder disse observasjonene på at brisselen hjelper med å danne nye T-celler hos voksne og er med på å vedlikeholde en voksens persons helse», konkluderer forskerne