Studie: Her er dyret som bærer på de mest dødelige sykdommene for mennesker

Koronaviruset hoppet fra dyr til mennesker. Og særlig ett dyr bærer på mange dødelige virus.

Noen dyr har en sterkere immunrespons mot smittsomme sykdommer, noe som gjør at de kan bære på tusenvis av virus som mennesker risikerer å bli smittet av.

© Shutterstock

I en verden der mennesker og dyr alltid har hatt mye kontakt, har vi noen ganger blitt rammet av katastrofe.

Fra byllepest til covid-19-pandemien – overføring av sykdommer fra dyr til mennesker har formet historien.

Og apropos koronaviruset har ett bestemt dyr vist seg å være en stor kilde til helsetrusler for menneskeheten: flaggermusen.

Nå konkluderer forskere ved universitetet i Chicago i USA med at sykdommer fra flaggermus er mer dødelige for mennesker enn sykdommer fra andre dyr.

«Virus fra flaggermus gir høyere dødelighet etter overføring til mennesker enn virus fra andre pattedyr eller fugler», sier Cara Brook, professor i økologi og evolusjon ved universitetet i Chicago og hovedforfatter av artikkelen.

Årsaken er at flaggermus ser ut til å ha en betydelig høyere toleranse for betennelser og infeksjoner enn andre dyr.

Med andre ord er flaggermusenes immunrespons genetisk sett mer robust enn hos andre dyr.

Ifølge studien ligger forklaringen et sted i flaggermusenes evolusjonære utvikling fra landdyr til luftdyr. Det er imidlertid fortsatt uklart hvorfor denne utviklingen ga dem så sterk motstandskraft.

Dyrene bærer på mange virus

Dyr bærer trolig på over 800 000 virus som kan smitte mennesker.

Mutasjoner gjør dyrevirus farlige

De aller fleste smittsomme sykdommer stammer fra dyr. De har vanligvis ville flaggermus, fugler eller gnagere som verter, men mutasjoner gjør dem i stand til å smitte mennesker.

1 Sykdommer hos flaggermus

Viruset trives i flaggermus, med ulike mutasjoner hos ulike individer.

Forskere indsamler prøver fra gnavere, flagermus og fugle og udpeger de virus, der måske kan smitte mennesker.

2 Smitten går videre

En mutasjon kan også smitte andre dyr, der nye mutasjoner oppstår. For eksempel blant høns.

Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho/Getty Images

3 Mennesket rammes

Mennesker smittes, og en ny mutasjon sprer seg fra menneske til menneske.

Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho/Getty Images

Forskerne mener at flaggermus sannsynligvis vil fortsette å være en kilde til svært smittsomme virus blant mennesker i framtiden, slik vi så under covid-19-pandemien.

Faren er imidlertid ikke så stor at flaggermusvirus en dag vil utslette menneskeheten, påpeker studiens hovedforfatter.

«Når det gjelder farene ved flaggermussykdommer, er det viktig å huske at overføring og smittsomhet er en avveining. Virus som forårsaker høyest dødelighet, vil sannsynligvis ikke føre til flest infeksjoner hos mennesker, ettersom flaggermusen ofte dør av sykdommen før den rekker å smitte mennesker», sier Cara Brook.