Stress elder kroppen – men prosessen kan snus

Forskere har funnet faktorer som elder oss raskere. Men den biologiske klokken kan heldigvis skrus tilbake.

Det skjer naturligvis en gradvis kronologisk og biologisk aldring, men forsøk viser at aldringsprosessen ikke alltid beveger seg i én retning.

© Shutterstock

Aldring av dyr og mennesker har alltid fascinert vitenskapen. Tidligere mente forskerne at det var snakk om en lineær prosess der kroppen gradvis forfalt mer og mer, men nå har dette blitt belyst på nytt.

En rekke studier har nemlig påvist at vi kan bli utsatt for en kortvarig aldring som imidlertid kan snus igjen. Den biologiske aldringen følger med andre ord ikke nødvendigvis den kronologiske alderen.

I denne forbindelsen har det vist seg at ytre omstendigheter kan påvirke hvor raskt den biologiske aldringen skjer.

Målestokk for biologisk aldring

Det har vist seg at stress får prosessen til å gå raskere. Men den framskyndede biologiske aldringen som følger i kjølvannet av ulike stressfaktorer, kan derimot utlignes, viser en studie som er offentliggjort i Cell Metabolism.

Et internasjonalt team av forskere fra USA, Sverige og Ungarn har blant annet sett på et fenomen som heter DNA-metylering. Det er en prosess som endrer DNA-aktiviteten uten å endre selve sekvensen av genene.

Jo mer DNA-metylering, desto eldre regner man den biologiske (epigenetiske) alderen for å være. Det vil med andre ord si at DNA-metylering fungerer som et slags målestokk for biologisk aldring.

Sammensying av yngre og eldre mus

Ved å måle endringer i DNA-metylering hos mennesker og mus i forbindelse med ulike slags stresspåvirkninger så forskerne tydelig hvordan stressfaktorene gjorde organismen eldre.

I et nokså radikalt forsøk utførte forskerne et inngrep som kalles heterokronisk parabiose. Det innebærer at et yngre og et eldre forsøksdyr blir sydd sammen og deler blodomløp.

Musene ble eldre – men bare i en kort periode

Deretter kan forskerne måle hvordan de yngre musene blir påvirket av å være i direkte kontakt med blodet fra de eldre musene. Ved å se på ulike markører fikk de bevis på at den biologiske aldringen hos de yngre musene skjøt fart.

Etter at musene ble atskilt igjen, vendte prosessen imidlertid tilbake til utgangspunktet. Den økte DNA-metyleringen som ble observert etter sammensyingen av dyrene, ble redusert etter at de ble skilt fra hverandre igjen.

– En økning av den biologiske alderen som resultat av å bli eksponert for eldre blod samsvarer med tidligere forskning på dette området, sier lederen av studien, Jesse Poganik ved Harvard-universitetet.

Andre stressfaktorer elder også

På bakgrunn av disse observasjonene framsatte forskerne en hypotese om at ulike naturlig oppståtte situasjoner også kunne utløse endringer i den biologiske alderen.

Som ventet fant forskerne at stressende faktorer som større kirurgiske inngrep, graviditet og alvorlige tilfeller av covid-19 medførte en midlertidig økning av den biologiske alderen hos både mennesker og mus.

Hos traumepasienter ble det for eksempel målt en vesentlig og rask økning av den biologiske alderen som fulgte rett etter akutte operative inngrep. Den biologiske alderen ble imidlertid skrudd tilbake til utgangspunktet i løpet av noen få dager.

Bedre innblikk i aldringsprosessen som helhet

Med disse forsøkene har forskerne vist at aldring ikke er så enkelt som vi forestiller oss. Det skjer naturligvis en gradvis kronologisk og biologisk aldring, men disse forsøkene viser at aldringsprosessen ikke alltid beveger seg i én retning.

«Et viktig område for framtidige studier er å få bedre innblikk i hvordan slike kortvarige svingninger i den biologiske aldringen avtar, slik at organismen vender tilbake til utgangspunktet. Spørsmålet er hvordan det påvirker aldringen over et helt livsforløp», skriver forskerne i Cell Metabolism.