Stor studie avdekker ny kunnskap om fordeler med slanking

Selv om du legger på deg etter å ha gått ned i vekt, oppnår du likevel en rekke varige helsefordeler, ifølge ny forskning.

Vektnedgang forebygger flere alvorlige sykdommer, viser stor studie.

© Shutterstock

Mange overvektige klarer å legge om kostholdet og gå ned i vekt. Men å holde vekten nede kan være en nærmest uoverkommelig oppgave.

Kroppen vil nemlig opp i vekt igjen når den først har vært der, og et varig vekttap krever derfor en langvarig innsats.

Men kampen mot de ekstra kiloene lønner seg – selv om du legger på deg noen av kiloene. Det fastslår en gruppe forskere i en omfattende studie med en oppløftende konklusjon.

Forskningsprosjektet oppsummerer resultatene av i alt 124 vitenskapelige studier og inkluderer over 50 000 personer.

Og den store gjennomgangen viser at de som gikk ned i vekt som resultat av en intensiv slankekur, var mindre utsatt for både hjerte-kar-sykdommer og type 2-diabetes sammenlignet med dem som enten ikke gikk ned i vekt eller gjennomgikk en slankekur med lavere intensitet.

De som gikk ned i vekt, fikk lavere blodtrykk, kolesterolnivåer og A1C-nivåer, som er et mål som brukes til overvåking av diabetes.

Ifølge forskerne fortsatte den lavere risikoen i minst fem år etter at slankekuren var avsluttet.

Effekt tross vektøkning

Et annet – og kanskje enda mer overraskende funn – var at gevinstene med å kvitte seg med noen kilo gjaldt for de deltakerne som la på seg en del av vekten igjen.

© Shutterstock

Overvekt og fedme

Et foreløpig resultat viser nemlig at den nedsatte risikoen for hjerte-kar-sykdommer og type 2-diabetes fortsatte å være lavere selv etter vektøkning.

Det er imidlertid «behov for flere studier for å bekrefte om den antatte gevinsten fortsetter», forteller medforfatter Susan A. Jebb fra University of Oxford.

I gjennomsnitt var deltakernes BMI 33, noe som plasserer dem i gruppen «alvorlig overvektige».

Det gjennomsnittlige vektnedgangen i de ulike studiene varierte mellom 2 og 5 kilo, og vektøkningen var i gjennomsnitt 0,12 til 0,32 kilo i året, framgår det av resultatene som har kommet ut i Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, et fagfellevurdert tidsskrift utgitt av American Heart Association.