Denne sukkertypen kan framskynde utvikling av alzheimer

En gang var karbohydratet en nøkkel for å overleve. Men ikke nå lenger, ifølge teori.

Demens er en af de hyppigste dødsårsager blandt ældre
© Shutterstock

De intellektuelle evnene blir gradvis svekket, hukommelsen svikter, og personligheten blir brutt ned.

Alzheimer er den demenssykdommen som rammer aller flest. Og tross mye forskning på området er sykdommen uhelbredelig.

Nå har forskere imidlertid lagt fram en ny hypotese om en mulig drivkraft bak lidelsen.

En gruppe amerikanske forskere peker nemlig på at karbohydratet fruktose kan spille en rolle i utviklingen av alzheimer.

Det framgår av en studie publisert i The American Journal of Clinical Nutrition.

Studien kommer i kjølvannet av tidligere forskning som har vist at fruktose antagelig hjalp forfedrene våre med å finne mat.

© Shutterstock

Hva er fruktose?

Fruktose påvirker nemlig hjernen ved å redusere visse deler av hjerneaktiviteten vår og begrense både hukommelse og læring.

Det høres kanskje ikke særlig gunstig ut, men for menneskets forfedre betydde effekten at de klarte å stenge ute distraksjoner og konsentrere seg om å finne mat og overleve.

Ganske smart den gangen, men ikke for det moderne mennesket.

Betennelsestilstand

I dag har overlevelsesmekanismen tvert imot blitt overflødig, og nå fører den i stedet til at vi inntar mer fettholdig, sukkerholdig og salt mat enn vi trenger.

I verste fall kan det føre til en betennelsestilstand i hjernen og danne grobunn for utvikling av alzheimer, sier forskerne.

Forskergruppen antar at virkningene av fruktose og urinsyre – et restprodukt som oppstår under den normale nedbrytningen av cellene i kroppen, og som det dannes mer av ved inntak av fruktose – kan være årsaken til at det hoper seg opp proteiner som er forbundet med alzheimer.

Forskernes resultater er ikke basert på nye laboratorieundersøkelser, men på sammenstilling av tidligere studier på området.