Spesielt hormon kan forutsi menns helse

Britisk studie tyder på at menn med et lavt nivå av hormonet INSL3 er mer utsatt for en rekke sykdommer med alderen.

Selv om sunt kosthold og trening i rikelige mengder kan øke sjansene for et langt liv, er det ikke mulig å spå om helsen – men likevel:

En studie viser nemlig at en rekke aldersrelaterte sykdommer som for eksempel beinskjørhet, diabetes, kreft og hjerte-kar-sykdommer kanskje kan forutsies ved hjelp av et spesielt hormon hos menn.

Begynner i puberteten

Hormonet, som har betegnelsen INSL3, dukker først opp i puberteten.

Deretter opprettholder hormonet stort sett nivået gjennom livet, noe som gjør det interessant for forskere som blant annet arbeider med menns helse.

Resultater fra studien indikerer nemlig at unge menn med lavt INSL3-nivå i blodet stort sett også har det når de blir eldre.

Og hvis det viser seg å være en sammenheng mellom lite INSL3 og økt risiko for aldersrelaterte sykdommer – noe studien foreløpig tyder på – kan det brukes til forebyggende tiltak.

«Ved å forstå hvorfor noen mennesker utvikler sykdommer og handikap med årene, kan vi hjelpe dem slik at de kan leve lenger og sunnere», sier endokrinologist Ravinder Anand-Ivell ved universitetet i Nottingham i Storbritannia.

Kosthold og gener

Neste skritt for forskerne blir å finne ut hvilke faktorer som har betydning for nivået av INSL3 i blodet.

Her har tidligere studier vist at kosthold i den tidlige barndommen, men også gener og hormonforstyrrende stoffer, kan spille en rolle.

I hvor høy grad disse faktorene spesifikt påvirker INSL3-nivået, er imidlertid usikkert, men målsettingen er likevel klar.

«Den hellige gral innen aldersforskning er å redusere den helsemessige ulikheten som oppstår når folk blir eldre», avslutter Anand-Ivell.