Søvnproblemer forkorter livet – men forskere har en løsning

Studie: For lite og for mye søvn kan føre til tidlig død. Men det kan du beskytte deg mot på en overraskende enkel måte

Studien, som er den første av sitt slag, er utført på 92 221 personer i alderen 40–73 år.

© Shutterstock

Hvis du vil leve lenge, bør du verken sove for lite eller for mye. Begge deler har ifølge vitenskapen en tendens til å øke risikoen for tidlig død.

Hvorfor vet man ikke. Derimot har forskere funnet ut hvordan vi mennesker selv kan utlikne skadevirkningen av en feilaktig søvnmengde, og løsningen er overraskende enkel.

Tidligere forskning var unøyaktig

Det er allerede påvist at den ideelle oppskriften på å leve lenge blant annet er å sørge for å få en passende mengde søvn og samtidig være fysisk aktiv i det rette omfanget.

Forskerne har imidlertid ikke visst hvor stor rolle den fysiske aktiviteten har ettersom tidligere studier er basert på selvrapportering og derfor ikke har kunnet gi nøyaktige data.

Det springende punktet

Endelig kan kinesiske forskere nå avsløre at det er den fysiske aktiviteten som er det springende punktet. Det har de påvist ved å utstyre en stor gruppe forsøkspersoner med bevegelsessensorer (akselerometer) som registrerer når en person er aktiv eller er i hvile.

«Forskningen vår viser at økt fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død som følger i kjølvannet av henholdsvis for lite og for mye søvn», forklarer studiens leder, Jihui Zhang, fra Guangzhou Medical University i Kina.

Studie av over 90 000 personer

Studien, som er den første av sitt slag, er utført på 92 221 personer i alderen 40–73 år. Forsøksdeltakerne skulle ha på seg en bevegelsessensor i en uke.

Deltakerne ble inndelt i tre grupper med hensyn til søvnvarighet: «kort» (mindre enn seks timer), «normal» (seks til åtte timer) og «lang» (over åtte timer). Den totale mengden fysisk aktivitet ble også inndelt i tre grupper – «lav», «medium» og «høy». Dessuten ble «medium» og «høy» klassifisert som enten å være i tråd med WHOs anbefalinger eller ikke.

Så på risikoen for tidlig død

Deretter sammenlignet forskerne de ulike gruppene med hensyn til total dødelighet samt dødsfall forårsaket av henholdsvis hjerte-kar-sykdom eller kreft.

I den forbindelse kunne de tydelig se hvordan søvnmengde og fysisk aktivitet endret risikoen for tidlig død.

Mangel på trening ses på dødeligheten

Hos deltakere med lavest grad av fysisk aktivitet var minst og mest søvn forbundet med en henholdsvis 16 og 37 prosent økt risiko for totaldødelighet.

I «medium»-gruppen med hensyn til fysisk aktivitet var det bare minst søvn som ga utslag, og det økte totaldødeligheten med 41 prosent.

Og hos de som trente intensivt, hadde søvnmengden ingen påvirkning på dødeligheten.

Mer aktivitet jevnet ut forskjellen

Med hensyn til hjerte-kar-dødeligheten hadde personer som var minst fysisk aktive, en 69 prosent økt risiko for tidlig død, men den risikoen ble jevnet ut ved å øke treningsmengden til «medium» eller «høy».

Når det gjaldt kreftdødelighet, var det hos de personene som sov mest og trente minst, en 21 prosent økt risiko som imidlertid ble jevnet ut med moderat eller intensiv fysisk aktivitet.

Viktig å følge WHOs målsetting

Lignende resultater ble observert hos de som med hensyn til fysisk aktivitet lå i de to gruppene «medium» eller «høy». Hos de som ikke nådde opp på WHOs retningslinjer, var minst og mest søvn forbundet med henholdsvis en 31 og 20 prosent økt risiko for totaldødelighet. Denne risikoen ble jevnet ut ved å øke treningsmengden til å harmonere med WHOs anbefalinger.

De som sov minst og ikke nådde opp WHOs anbefaling for trening, hadde en 52 prosent økt risiko for kardiovaskulær dødelighet, noe som imidlertid forsvant når de nådde målsettingen.

De som sov mest og ikke matchet WHOs treningsmålsetting, hadde en 21 prosent økt risiko for å dø av kreft, men den ble jevnet ut ved å nå den anbefalte mengden fysisk aktivitet.

Passende søvn og nok trening er ideelt

«Studien vår viser at hvis man sørger for å få nok trening, kan det være med på å motvirke de skadelige effektene av feilaktig søvn», sier Zhang.

Han understreker samtidig at det ideelle vil være at folk har som mål både å få nok søvn og å være fysisk aktive.