Shutterstock

Slik kan mobilen din indikere om du dør i løpet av fem år

Data samlet inn over overraskende kort tid er en indikator på hvor lenge du lever.

Seks minutters gange.

Det er alt telefonen trenger for å kunne forutsi risikoen for å dø i løpet av de neste fem årene.

Det viser en ny studie som nettopp har blitt utgitt i PLOS Digital Health.

Studien bygger på data fra 100 655 deltakere i den britiske Biobank-undersøkelsen, som har samlet inn opplysninger om helsen til middelaldrende og eldre i Storbritannia i mer enn 15 år.

Og det kan bli nyttig, mener forskerne.

For med data som er samlet inn på en mobiltelefon, blir det plutselig mulig å spå dødeligheten for store befolkningsgrupper – uten å bruke ressurser på å samle inn helsedata om den enkelte.

Det har man gjort i andre studier av dødelighet, som vanligvis har tatt utgangspunkt i målinger av fysisk form, for eksempel gangtester eller målinger av selvrapportert gangtempo.

Mange sykdommer deler karakteristisk mønster

Forskerne som står bak den nye studien, sett på data som deltakerne samlet inn via bevegelsessensorer som de bar på håndleddet i en uke.

Dermed samlet de inn den samme typen data – gangintensitet målt ut fra korte spaserturer – som man også kan samle inn via en mobil.

Målet for forskerne var å finne en faktor som kunne forutsi dødsrisikoen basert på data samlet inn over kort periode. For hvis man skal kunne bruke en mobiltelefon til å samle inn de samme helsedataene, må man ifølge forskerne ta høyde for at folk vanligvis ikke har telefonen på seg en hel dag av gangen.

Data fra bevegelsessensorene ble koblet sammen med dødsdata for om lag en tiendedel av deltakerne gjennom en maskinlæringsmodell. På den bakgrunnen utviklet forskerne en algoritme som estimerer dødelighetsrisikoen i løpet av fem år ved å se på utviklingen i folks hastighet i løpet av en seks minutter lang spasertur.

For mange sykdommer, særlig hjerte- og lungesykdommer, er det et veldig karakteristisk mønster der folk senker farten når de er andpustne og setter opp farten igjen i korte intervaller. Bruce Schatz, professor og medforfatter til studien.

«For mange sykdommer, særlig hjerte- og lungesykdommer, er det et veldig karakteristisk mønster der folk senker farten når de er andpustne og setter opp farten igjen i korte intervaller», forklarer Bruce Schatz til New Scientist.

Den nye forskningen tyder på at seksminuttersmålingene er like presise som andre målinger som forutsier folks dødelighet.

Og det er derfor et stort potensial i å bruke mobiltelefoner, mener Bruce Schatz.

Ben der går
© Shutterstock

Les også:

«Hvis folk går rundt med telefonene sine, kan man komme med ukentlige eller daglige spådommer», sier han til New Scientist.

«Og det er noe man ikke kan gjøre med noen annen metode.»