Slik kan for mye skjermtid skade små barn

Forskere har sett en sammenheng mellom barns skjermtid og deres mentale, fysiske og sosiale evner.

Når et barn er oppslukt av det som skjer på iPaden, TV-en eller mobilen, stenges omverdenen ute.

Barnet ser ut til å være underholdt, men i virkeligheten er det ikke bra. Det hindrer utviklingen av mentale, fysiske og sosiale ferdigheter.

Forskere fra Tohoku-universitetet og Hamamatsu-universitetet i Japan står bak en studie som knytter skjermtid hos småbarn til forsinket utvikling på en rekke områder.

Påvirker motoriske og språklige ferdigheter

[Forskningen, som er publisert i Journal of the American Medical Association of Pediatrics] (https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2808593), tilsier ikke at barn aldri skal bruke mobiltelefoner, nettbrett, TV-er og lignende. Det er snarere en oppfordring til foreldre om å begrense skjermtiden.

Mer enn 7000 japanske barn i alderen 0-4 år deltok i studien. Foreldrene fikk utdelt spørreskjemaer som inneholdt et svært enkelt spørsmål: «På en vanlig dag, hvor mange timer bruker barnet ditt på TV, DVD, videospill, internettspill, mobiltelefoner eller nettbrett?».

Ved å sammenligne resultatene fra spørreskjemaene fant forskerne ut at jo mer tid barna brukte på å se på skjerm, desto større var forsinkelsene i utviklingen. Dette gjaldt både grov- og finmotorikk, språkferdigheter og sosiale ferdigheter.

Nærmere bestemt fant forskerne ut at to år gamle barn som tilbrakte opptil fire timer om dagen foran en skjerm, hadde opptil tre ganger så stor risiko for forsinkelser i utviklingen av kommunikasjons- og oppgaveløsningsferdigheter.

For barn på samme alder som tilbrakte mer enn fire timer daglig foran skjermen, var det nesten fem ganger så stor sannsynlighet for forsinkelser i kommunikasjonsevnen.

Kjedsomhet stimulerer kreativiteten

«Barn lærer å snakke hvis de blir oppmuntret til det. Hvis de bare sitter og ser på en skjerm, vil de i de fleste tilfeller ikke få muligheten til å øve på denne ferdigheten», sier assisterende professor og praktiserende lege ved Children's Hospital Medical Center i Cincinnati, John Hutton, til Neoscope, et helsevitenskapelig nettmedium. Hutton er ikke en av forskerne bak studien.

På samme måte som lek og sosial aktivitet utvikler barns språk og sosiale ferdigheter, kan bruk av nettbrett og andre elektroniske enheter bli en slags «smokk» når et barn kjeder seg eller er misfornøyd. Det kan ha motsatt effekt og skade den mentale utviklingen.

«I det lange løp er et av de viktigste målene for barn å kunne sitte stille i sine egne tanker. Når de får muligheten til å kjede seg litt i noen sekunder, blir de først rastløse, men forsoner seg raskt med tanken og finner måter å sysselsette seg på. Det er slik kreativitet oppstår», forklarer Hutton.