Shutterstock

Slik kan det beskytte hjertet å bo i grønne omgivelser

Risikoen for hjerte-kar-sykdommer kan synke hvis du bor i et område med trær og parker, viser en australsk studie.

Det er mange ting som bidrar til et sunt hjerte. Grønne omgivelser er en av dem.

Tidligere forskning har vist at folk som bor i eller nær grønne omgivelser, har lavere risiko for hjerte-kar-sykdommer. De er mer fysisk aktive og føler mindre stress, og vegetasjon kan dessuten begrense ekstrem varme og luftforurensning.

Forskere har imidlertid vært usikre på hvilken type grønne omgivelser som har best effekt, men det svaret har de kommet et skritt nærmere med en australsk studie som er offentliggjort i tidsskriftet Heart, Lung and Circulation.

Studie med over 100 000 deltakere

Studien omfatter over hundre tusen personer. Forskere ved to australske universiteter, i Sydney og Wollongong, har analysert grønne omgivelser og sett på sykehusinnleggelse og dødsfall over en tiårsperiode.

«Vi ville se nærmere på hvor australiere bor, og hvordan hjertehelse blir påvirket av typen og mengden grønne områder», forteller en av forskningslederne, professor Xiaoqi Feng ved New South Wales-universitetet i Sydney.

Gjelder bare trær – ikke gress

Forskningen viste at for folk som bor i eneboliger, er grønne områder forbundet med lavere risiko for å dø av hjerte-kar-sykdom. Den beskyttende effekten er avhengig av hva slags grønne omgivelser det er snakk om. Særlig områder med relativt mye trær hadde en gunstig virkning, mens store gressarealer ikke hjalp.

Forskerne har flere teorier om hvorfor. En av dem går ut på at trær gir skygge og lavere temperaturer, noe som gjør for eksempel parker mer innbydende.

Ingen nytte for folk i leilighet

Minst like interessant var det imidlertid at grønne områder ikke så ut til å ha noen beskyttende virkning på folk som bodde i leilighet. Forskerne tror det kan henge sammen med at folk bor tettere i områder med leiligheter. Det betyr at det er flere mennesker på mindre areal, og det kan kanskje begrense muligheten til å bruke de grønne områdene.

Leger skriver ut resept på grønt uteliv

Likevel er det økende interesse for hvor viktig det er med grønne omgivelser. I USA og Canada er det flere og flere leger som skriver ut resept på «grønt uteliv» for å få pasientene til å bruke mer tid i naturen. På samme måte inngår naturen mer enn noen gang i byplanlegging rundt omkring i verden, noe som er nødvendig med den økte urbaniseringen og det voksende folketallet.