Sannheten om støy

Når lyd er uten brukbare opplysninger, kaller vi den støy, og når støyen plager mange mennesker, snakker forskerne om støyforurensning. Den irriterer og kan gjøre oss syke. Men støy kan faktisk også være nyttig.

«Støy er irriterende, men ufarlig» - Usant

Uønsket lyd er også kjent som støy og kan skade helsen på ulike måter.Trafikk er den største kilden til støyforurensning i Europa.

Støy blir til støyforurensning når den er uønsket og brer seg uhensiktsmessig, særlig hvis den plager mennesker eller dyr.

Støyforurensning er for eksempel lyden av biler langs en vei eller bråkete maskiner som plager de ansatte på en arbeidsplass.

© Shutterstock

Støy skader helsen

Nedsatt hørsel

Lyd over 75 dB i lengre tid (som svarer til en støvsuger) rammer sansehårene i det indre øret og ødelegger hørselen.

Svekket intelligens

Barn utsatt for trafikkstøy viser tegn på stress og nedsatt læring. Voksne viser tidligere tegn på aldersbetinget nedbrytning av hjernen.

Mer hjerte-kar- sykdommer

Det europeiske miljødirektoratet mener at 48 000 europeere hvert år får en hjerte-kar-sykdom på grunn av støyforurensning.

Risiko for diabetes

En større studie fra 2015 viste at et støynivå i hjemmet over 60 dB (talenivå) øker risikoen for å utvikle diabetes med minst 19 prosent.

I 2020 utga Det europeiske miljødirektoratet, EEA, en statusrapport om støyforurensning. Rapporten viser at trafikk er den største kilden til støyforurensning i Europa.

Ifølge direktoratet er i alt 113 millioner europeere døgnet rundt utsatt for lyden av biler, tog eller fly over en grense på 55 desibel (dB) som svarer til lyden av en oppvaskmaskin
eller lavmælt samtale.

De negative effektene for helsen setter ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, for alvor inn med økt blodtrykk, økt risiko for diabetes og hjerte-kar-sykdommer.

Ifølge EEAs rapport dør 12 000 europeere hvert år en for tidlig død på grunn av støy.

© Archive

Lyserød støy bedrer søvnen

Nattlig lyserød støy som lyder litt som en foss, kan blant annet forbedre søvnkvalitet og langtidshukommelse. Hør et eksempel på:

«Mer støy gir mer ubehag» - ikke nødvendigvis

Lyd er bølger i familie med bølger på havet. To bølger kan altså stables ovenpå hverandre, slik at støyen blir enda høyere.

Men bølger kan også hemme hverandre, slik at det samlede resultatet forminskes eller faktisk går i null – som en bølgetopp og bølgedal som møtes.

Derfor kan støy fjernes av motstøy, der lydbølgene svinger i motsetning til hverandre.

Mange produsenter av høretelefoner tilbyr aktiv støyreduksjon. Høretelefonene har en motstøyschip som utlikner lydbølgene, slik at støyen reduseres.

© shutterstock & Lotte Fredslund

Prinsippet brukes for eksempel i høretelefoner med såkalt aktiv støyreduksjon. Støy kan dessuten være gunstig for mennesker.

Ved å ha sovet med såkalt lyserød støy i ørene økte en gruppe eldre for eksempel scoren sin i en hukommelsesoppgave den følgende morgenen med hele: 70 prosent

«Støy kan være nyttig» - Sant

Støy er lyd, og lyd inneholder energi. Den energien har forskere klart å høste til blant annet måleutstyr.

Sensorene er helt uavhengige av ledninger og batteriskift, men virker kun ved at støy omsettes til elektrisitet.

Et løvtynt materiale dekket med en membran kan samle opp lyd. Forskergruppen som står bak, håper at teknologien i framtiden kan gjenopplade mobiltelefoner mens brukeren snakker.

© American Chemical Society

Lysene langs flyplassenes start- og landingsbaner er et av de stedene forskerne forventer at sensorene først bryter igjennom, fordi teknologien leverer mye strøm der det er mye bråk.

Lys ved banen fungerer som en stor mikrofon, der lydens svingninger via elektrisk induksjon gjøres om til strøm.