Shutterstock
Trafikprop på motorvej

Så raskt kan eksos endre forbindelser i hjernen

Ett bestemt nettverk av hjerneceller blir påvirket av forurensningen. Forskerne er særlig bekymret over konsekvensene for dem som er utsatt for kronisk forurensning.

Å stå i bilkø mens bilen slipper ut eksos er ikke bra verken for klimaet eller humøret.

Men ikke nok med det.

Forskere som står bak en studie som er utgitt i Environmental Health, har nemlig sett nærmere på hva som skjer i hjernen vår når vi puster inn eksos.

De kanadiske forskerne kan spore endringer i deler av hjernen bare to timer etter at man har vært utsatt for eksos.

Observert for første gang

Resultatene er basert på et forsøk med 25 friske voksne som først ble utsatt for bilforurensning i et laboratorium.

Senere ble de utsatt for ren, filtrert luft for å kunne sammenligne hva de to lufttypene gjør med hjernen.

Det ble gjort hjerneskanninger både før og etter hvert forsøk. Etter at deltagerne hadde blitt utsatt for luftforurensning, så forskerne at det skjedde en endring i hjernens såkalte standardnettverk, det nettverket som er aktivt i hjernens utgangstilstand.

Standardnettverket er et system av nerveceller som aktiveres når hjernen får mentale pauser. Det kan for eksempel skje når vi mediterer, men også når vi for eksempel dagdrømmer eller utfører ensformig arbeid.

Med andre ord skaper nettverket en slags ubevisst mental opprydning.

Det er første gang forskere har sett forurensning utløse denne typen endringer i menneskehjernen.

«I mange tiår har forskerne trodd at hjernen var beskyttet mot de skadelige virkningene av luftforurensning», sier seniorforfatter bak studien, Chris Carlsten.

«Denne studien, som er den første i sitt slag i verden, viser nå tydelig forbindelsen mellom luftforurensning og kognitive evner.» Chris Carlsten, seniorforfatter bak studien

Risiko for svekket arbeidsevne

Endrede forbindelser i hjernens standardnettverk er ifølge Jodie Gawryluk, en av medforfatterne av studien, blitt forbundet med nedsatt kognitiv funksjon og symptomer på depresjon.

«Så det er urovekkende at trafikkforurensning endrer de samme nettverkene», sier hun.

Ifølge forskerne er det behov for mer forskning på området for at man fullt ut skal forstå hva endringene kan få av konsekvenser. Men det er fare for at eksos kan føre til svekkelser av folks tankevirksomhet eller arbeidsevne, heter det i studien.

Den gode nyheten er at de endringene som ble observert i hjernen, var kortvarige. Så snart lungene ble fylt med frisk luft, vendte hjernen tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Likevel mener forskerne at luftforurensning kan være skadelig for hjernen på sikt hvis man stadig er utsatt for luft som er spekket med skadelige partikler.

Det kan i seg selv være kritisk for den store andelen av verdens befolkning som puster inn forurenset luft hver dag.