Shutterstock
Pande

Så mye mikroplast avgir teflonpanner

Forskere har funnet millioner av ulike typer mikro- og nanoplast som teflonpanner og -gryter gir fra seg når de brukes.

Det er ikke bare maten som slipper tak i teflonpannen når du lager mat. En helt ny studie fra Flinders University i Australia har identifisert over to millioner ulike typer mikro- og nanoplast som blir frigjort fra belegget hvis det ripes opp eller skades.

Det innebærer at brukere av panner og gryter kan bli utsatt for en lang rekke kjemiske stoffer i hverdagen. Siden plastpartiklene også forsvinner med ned i kjøkkenavløpet i forbindelse med oppvask, utgjør de samtidig en trussel mot miljøet.

Svekket immunforsvar og kreft

Synderne er noen spesielt gjenstridige kjemiske stoffer som heter per- og polyflouralkylforbindelser (PFAS).

Det er syntetisk produserte flourstoffer som har det illevarslende tilnavnet «evige kjemikalier» siden de nesten ikke brytes ned i naturen og derfor har vært et problem gjennom generasjoner. De finnes i stor stil i teflonbelegg, vannfast kosmetikk, brannhemmende stoffer og en rekke andre ting. Tidligere studier forbinder bruken av disse stoffene med nedsatt immunfunksjon, hormonforstyrrelser og en økt risiko for visse kreftformer.

Flere millioner skadelige partikler

«Ettersom PFAS allerede fører til bekymring, kan det vise seg at mikropartiklene fra teflon, som ender i maten vår, egentlig er en trussel mot folkehelsen. Vi vet nemlig ikke så mye om disse forurensende stoffene som i økende omfang dukker opp», sier Cheng Fang, en av forskerne som står bak den nye studien.

Ved hjelp av en spesiell analysemetode kunne de australske forskerne visualisere og identifisere en rekke mikroskopiske mikro- og nanoplastpartikler. De fant at en enkelt revne i overflaten på en teflonpanne kan frigjøre om lag 9100 plastpartikler per gang pannen er i bruk. Sett på en mikroskala viste forskernes modellberegninger at opptil 2,3 millioner mikro- og nanoplastpartikler kan frigjøres fra den ødelagte overflaten.

Vi bør velge kokekar med omtanke

Det australske forsker-teamet oppfordrer derfor om at det blir utført flere studier av risikoen ved å bli utsatt for mikro- og nanoplastpartikler fra teflonbelegg.

«Studien vår er en sterk advarsel om at vi mennesker bør være omhyggelige og sørge for å velge ut og bruke de riktige kokekarene, slik at vi unngår forurensning av maten vår», sier Youhong Tang, som også er medforfatter av den nye studien.