Shutterstock

Så mye betyr jord under neglene for barns immunforsvar

Hvis betongfliser og grus blir erstattet av jord, gress og planter, kan det på mindre enn en måned styrke barns immunforsvar og tarmflora.

Hvis du henter barnet ditt i barnehagen og parkdressen er smurt inn i gjørme og neglene svarte, bør du ikke bli irritert på de ansatte. Du bør i stedet si takk, for forskning viser at det er bra for barns immunforsvar at de er i nærkontakt med naturen.

Erfaringene kommer blant annet fra en nyere finsk studie av 75 barn i alderen 3–5 år. Barna, som ble rekruttert fra 10 ulike barnehager, skulle oppholde seg i ulike typer omgivelser, og forsøket strakte seg over 28 dager.

Barn testet i ulike miljøer

Det var det første forsøket noen gang som spesifikt undersøkte hvordan barns immunforsvar reagerer på de omgivelsene de leker og oppholder seg i.

Noen av barnehagene hadde uterom med betong og grus. I andre ble barna tatt med ut i naturen hver dag. Og utendørsarealet i fire av barnehagene hadde gress, dverglyng og blåbær. Barna i disse fire «natur-institusjonene» lekte i sine nye omgivelser fem dager i uka og fikk også mulighet til å dyrke planter i egne plantekasser.

Dannet flere T-celler

Etter de 28 dagene sammenlignet forskerne barna i de tre ulike miljøene. De kunne se en tydelig forskjell på den mikrofloraen som barna hadde, både i tarmsystemet og på huden. Målinger viste også at de barna som var i nærkontakt med naturen, dannet flere T-celler og andre viktige markører for et velfungerende immunforsvar.

«Vi så også at tarmfloraen hos barna fra de grønne institusjonene minnet om tarmfloraen hos de barna som kom ut i skogen hver dag», forklarte miljøforsker Marja Roslund ved universitetet i Helsinki i forbindelse med offentliggjøringen av forskningen.

Kjent som biologisk mangfold-teorien

Hele tanken om at et miljø med mange mikroorganismer kan stimulere immunforsvaret, er kjent som «biologisk mangfold-hypotesen». Den går blant annet ut på at tapet av biologisk mangfold i storbyområder er delvis ansvarlig for den stigningen i immunrelaterte sykdommer vi opplever i nyere tid.

«Studien vår støtter denne hypotesen og antagelsen om at det moderne miljøet, som mangler biologisk mangfold, kan være skyld i at immunsystemet ikke blir lært opp skikkelig, noe som er årsaken til det økende omfanget av immunrelaterte sykdommer», skrev forskerne i rapporten sin.

Mer av gunstige bakterier

Noe av det de finske forskerne observerte hos barn som lekte i jord og skitt og blant gress og trær, var en stigning i antallet gunstige gammaproteobakterier. Det så ut til å styrke hudens immunforsvar og øke produksjonen av immunstoffer i blodet samtidig med at det reduserte nivået av interleukin-17a, som settes i forbindelse med immunrelaterte sykdommer, autoimmune sykdommer og allergier.

Immunforsvaret - Immuncelle bekjemper virus
© Shutterstock

Les også:

Også bra for syn og mental helse

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men slike forsøk er med på å understreke hvor viktig det er for barn å oppholde seg utendørs i grønne omgivelser, og det handler ikke bare om et styrket immunforsvar.

Andre studier har nemlig også vist at det hjelper barns syn og mentale helse at de oppholder seg ute.