Shutterstock

Så få skritt om dagen kan forlenge livet ditt

En omfattende global studie avslører det magiske tallet du må nå for å leve lenger.

Hvis du går 10 000 skritt om dagen, får du en lang rekke helsefordeler. Dette er en tommelfingerregel som mange kjenner til.

Men det kan være mye å hente selv om du ikke når det tallet.

Det viser forskning publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Ifølge forskerne som står bak den omfattende studien, som beskrives som den største i sitt slag i verden, kan under 5000 skritt faktisk være nok til å redusere risikoen for tidlig død.

Studien er basert på data fra 226 889 personer fra ulike deler av verden – og er en oppsummering, en såkalt metaanalyse, av 17 ulike studier på området som har fulgt forsøkspersonene i gjennomsnittlig sju år.

Langt færre skritt hjelper

Og forskernes resultater er gode nyheter for alle oss som har et avslappet forhold til skrittellere.

Dataene tyder nemlig på at bare 2300 skritt om dagen reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Samtidig fant forskerne at den samlede risikoen for å dø i løpet av studieperioden – uavhengig av dødsårsak – var mindre for folk som gikk minst 4000 skritt om dagen.

© Shutterstock

Den fjerde hyppigste dødsårsak i verden

Mellom 500 og 1000 ekstra skritt reduserer risikoen for å dø i løpet av en bestemt periode.

For hvert tusende ekstra skritt du tar per dag, reduseres risikoen – uansett årsak – med 15 prosent.

500 ekstra skritt om dagen reduserer derimot risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer med 7 prosent.

Og det ser ikke ut til å være noen øvre grense for de gode helseeffektene.

Selv om man går opp til 20 000 skritt om dagen, fortsetter helsegevinsten, ifølge forskerne – for både menn og kvinner, uavhengig av alder og hvor i verden de bor. Forskerne understreker imidlertid at det trengs mer data for å bevise effekten av å gå så mange skritt daglig.

Ifølge forskerne var den gode effekten av å gå størst for mennesker under 60 år.